HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Tra cứu câu hỏi

# Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái trả lời
1 Test 6.3 Test 06/03/2023 1 câu trả lời
2 Test thử Mai 03/03/2023 1 câu trả lời
3 Cơ cấu chung HVQP Thu test 23/08/2022 Chưa được trả lời
4 Đào tạo tại học viện quốc phòng Mai 20/12/2021 1 câu trả lời
5 Cơ cấu tổ chức của học viện Hoàng Xuân Nam 19/12/2021 Chưa được trả lời
6 Tiêu đề Nguyen Van Anh 2 19/12/2021 1 câu trả lời