1. Lịch sử hình thành

Cục Chính trị Học viện Quốc (tiền thân là Phòng Chính trị) ra đời cùng với Ngày thành lập Học viện Quân sự Cao cấp (ngày 21-02-1976), nay là Học viện Quốc phòng. Ngày 25 tháng 6 năm 1976, Đại tướng Văn Tiến Dũng ký quyết định số 146/QP-TM về tổ chức, biên chế Học viện Quân sự Cao cấp, từ đó Phòng Chính trị (nay là Cục Chính trị) chính thức được thành lập.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Học viện; hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Quốc phòng; chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy, quản lý, điều hành của Giám đốc trong các hoạt động của Học viện. Đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Học viện nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Học viện. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thực hiện.

2.2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất để Chính ủy và Đảng ủy Học viện quyết định nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ,CTCT trong Học viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị tiến hành công tác tuyên huấn; xây dựng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ (cán bộ, chiến sĩ) trong Học viện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao, kỷ luật tự giác nghiêm minh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nghiên cứu, đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ trong Học viện có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị tiến hành công tác bảo vệ an ninh; xây dựng Học viện trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội và địa phương phát động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn đóng quân vững mạnh, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết máu thịt Quân đội với nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong Học viện và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong Học viện và chính sách hậu phương quân đội.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quần chúng, hội đồng quân nhân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Học viện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự; tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự; biên soạn lịch sử, truyền thống Đảng bộ và Học viện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị vật tư CTĐ, CTCT bảo đảm đúng quy chế, đúng pháp luật.

Xây dựng cơ quan chính trị Học viện vững mạnh toàn diện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho cấp ủy viên, cán bộ chính trị và nhân viên chính trị theo phân cấp.

3. Lãnh đạo, chỉ huy

Chủ nhiệm

Thiếu tướng, TS. Lê Văn Hải

 

 

Phó Chủ nhiệm

Đại tá ThS. Phạm Văn Toàn

4. Thành tích đạt được
Quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cục Chính trị bằng tinh thần cách mạng, nhiệt huyết, trí tuệ, đã vun đắp nên bề dày thành tích và xây dựng nên truyền thống “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát, kịp thời”. Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ,CTCT trong Học viện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học,
Cục Chính trị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2005), Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba (2016), hạng Nhì (2021). Nhiều năm được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Học viện. Hằng năm liên tục được Học viện tặng Cờ thi đua, Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Bằng khen, Giấy khen. Hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương quân kỳ Quyết thắng, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.    

5. Liên hệ

          Cục Chính trị - Học viện Quốc phòng.

          Địa chỉ: Số 93, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

          SĐT: 069.556.833 hoặc 069.556.709