LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY KHOA

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Phạm Đình Việt Mạnh

Phó Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Nguyễn Đăng Dung

           1. Lịch sử hình thành

          Ngày 25/02/1976, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định số 28/QĐ-TM lâm thời quy định về cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Quân sự Cao cấp gồm 6 cơ quan và 16 khoa giáo viên. Trong đó, các khoa: Pháo binh – Tên lửa, Công binh, Xe tăng - thiết giáp, Thông tin – Điện tử và Hóa học nguyên tử là những khoa tiền thân của Khoa binh chủng.

          Theo Quyết định số 136/QĐ – TM ngày 30/8/1983 của Bộ Tổng tham mưu, các Khoa Công binh, Khoa Pháo binh, Khoa Thông tin và Khoa Hóa học hợp nhất thành Khoa Binh chủng; Khoa Chiến dịch, Khoa Chiến thuật, Khoa Tăng – thiết giáp hợp nhất thành Khoa Nghệ thuật chiến dịch.

Theo Quyết định số 67/QĐ-TM ngày 01/8/1985 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Khoa Binh chủng tách thành 04 khoa: Khoa Pháo binh, Khoa Công binh, Khoa Hóa học và Khoa Thông tin; Khoa Nghệ thuật chiến dịch thành 03 khoa: Khoa Nghệ thuật chiến dịch, Khoa Chiến thuật, Khoa Tăng - thiết giáp.

          Theo Quyết định số 673/QĐ-TM ngày 18/7/2003 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức, biên chế của Học viện Quốc phòng, Khoa Binh chủng gồm 05 Bộ môn: Pháo binh – Tên lửa, Công binh, Tăng - thiết giáp, Thông tin liên lạc và Hóa học.

          2. Chức năng, nhiệm vụ

          Khoa binh chủng là 01 trong 10 khoa thuộc hệ thống tổ chức, biên chế của Học viện Quốc phòng, giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành Binh chủng Chiến đấu và Bảo đảm; như Pháo binh- Tên lửa, Tăng – Thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc và Hóa học.

           Chức năng:

          - Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đào tạo theo các chuyên ngành Binh chủng Chiến đấu và Bảo đảm cho các đối tượng đào tạo tại học viện.

           - Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học quân sự của Khoa

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

             Nhiệm vụ:

           - Quản lý nội dung chương trình và công tác huấn luyện đào tạo của Khoa theo các chuyên ngành, chủ động nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về nội dung, kế hoạch dạy học và tổ chức thực hiện.

           - Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Khoa theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học Học viện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đào tạo Sau đại học của Khoa.

          - Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện.

          3. Thành tích đạt được

          Quá trình xây dựng và trưởng thành, Khoa đã tham gia đào tạo nhiều khóa Quốc phòng và An ninh, CH-TM, QSĐP, TMTC cấp chiến dịch, chiến lược, Sau đại học; các đơn vị trong và ngoài quân đội theo các chuyên ngành: Pháo binh- Tên lửa, Tăng – Thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc và Hóa học. Bên cạnh đó Khoa đã biên soạn nhiều tài liệu, giáo trình và chủ trì, tham gia nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Ngành. Nhiều lượt tập thể, cá nhân đã vinh dự được Học viện tặng cờ thi đua của Học viện, Đơn vị quyết thắng, Đơn vị tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

 

            4. Liên hệ

          Địa chỉ: Khoa Binh chủng, Học viện Quốc phòng, Tầng 6/nhà S2 Số 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

             Điện thoại: 069.556.172