Hội thi giảng viên giỏi có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, nhằm tạo dựng phong trào thi đua dạy tốt, động viên, cổ vũ giảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Khoa, đồng thời bồi dưỡng và lựa chọn giảng viên tham dự "thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện". Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình... Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất”. Thực hiện tốt kế hoạch thi giảng viên giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Học viện Quốc phòng.

Từ quá trình chuẩn bị bài giảng được thực hiện công phu, nghiêm túc, bài bản, đến thực hành giảng đạt chất lượng tốt, kết hợp với sự chỉ đạo sắc bén của chỉ huy khoa, tinh thần tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn của các giảng viên, nhà khoa học của khoa đã tạo nên không khí sôi nổi, hiệu quả cao. Đã bổ khuyết, giúp từng bước hoàn thiện và thống nhất nội dung, phương pháp của bài giảng.

Đây cũng là dịp để giảng viên trong toàn khoa học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, phương pháp, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm trình độ năng lực đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Thông qua đó để nhận thấy, đội ngũ giảng viên của Khoa Chiến dịch ngày càng khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu của giảng viên Học viện Quốc phòng.

Thi giảng viên dạy giỏi là hoạt động cần tiếp tục duy trì thường xuyên, tích cực đổi mới cách thức tổ chức và phương pháp. Để mỗi giảng viên Khoa Chiến dịch nói riêng và đội ngũ cán bộ giảng viên của Học viện Quốc phòng nói chung, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, kiên định với mục tiêu lí tưởng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.