TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

34

Lưu Sỹ Hiệp

Thiếu tướng

1996

35

Hoàng Xuân Lâm

Đại tá

1996

36

Nguyễn Minh Phượng

Đại tá

1996

37

Trần Xuân Kiểm

Đại tá

1996

38

Nguyễn Trường Cửu

 

1996

 

39

Nguyễn Thế Trị

Thượng tướng

2002

40

Nguyễn Tiến Bình

Trung tướng

2002

41

Vũ Văn Kiểu

Thiếu tướng

2002

42

Lê Anh Chiến

Thiếu tướng

2002

43

Nguyễn Văn Quyết

Thiếu tướng

2002

44

Phạm Ngọc Hùng

Thiếu tướng

2002

45

Phạm Thanh Sơn

Thiếu tướng

2002

46

Trần Hữu Cúc

Đại tá

2002

47

Hồ Sỹ Luyến

Đại tá

2002

48

Hà Huy Thông

Đại tá

2002

49

Đỗ Huy Du

Đại tá

2002

50

Hoàng Hưng Đễ

Đại tá

2002

51

Nguyễn Văn Thái

Đại tá

2002

52

Trần Quang Lượng

Đại tá

2002

53

Vương Đình Khôi

Đại tá

2002

54

Hoàng Quốc Dũng

Đại tá

2002

55

Nguyễn Ngọc Thanh

Trung tướng

2002

56

Ngô Văn Việt

 

2002

 

57

Trần Nam Xuân

 

2002

 

58

Nguyễn Việt Hùng

 

2002