TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

81

Hoàng Xuân Chiến

 

2006

 

82

Quản Văn Trung

 

2006

 

83

Nguyễn Xuân Thành

Thiếu tướng

2007

84

Lê Bá Hùng

Đại tá

2007

85

Lê Sỹ Thái

Đại tá

2007

86

Lê Đình Dũng

Đại tá

2007

87

Lê Hữu Lâm

Đại tá

2007

88

Trần Quyết Tiến

 

2007

 

89

Trần Hữu Phúc

 

2007

 

90

Nguyễn Văn Hiệp

 

2007

 

91

Lê Hồng Thái

Đại tá

2009

92

Hà Nguyên Cát

Đại tá

2009

 

93

Hoàng Quốc Trình

Thiếu tướng

2010

94

Nguyễn Văn Vinh

Đại tá

2010

 

95

Dương Xuân Bóng

Đại tá

2010

96

Trương Minh Tạo

 

2010

 

97

Ma Đức Khải

 

2010

 

98

Trịnh Thanh Liêm

 

2010

 

99

Trần Nam Chuân

 

2010

 

100

Trần Xuân Tịnh

 

2010

 

101

Trần Hữu Sâm

 

2010

 

102

Phạm Đình Chiến

 

2010

 

103

Cao Tiến Hinh

 

2010

 

104

Lê Bình

 

2010

 

105

Lê Chí Thanh

 

2010

 

106

Nguyễn Như Hoạt

Trung tướng

2011

107

Triệu Minh Phương

Đại tá

2011

108

Lê Thái Ngữ

Đại tá

2011

109

Vũ Thanh Thảo

 

2011

 

110

Vũ Đình Lục

 

2011

 

111

Lê Xuân Giang

 

2011

 

112

Nguyễn Đình Chiến

 

2011

 

113

Đinh Trọng Ngọc

 

2011

 

114

Nguyễn Quang Bộ

 

2011

 

115

Nguyễn Văn Sinh

 

2011

 

116

Hoàng Trung Kiên

 

2011

 

117

Phạm Công Chiển

 

2011

 

118

Hoàng Minh Hiếu

 

2011

 

119

Nguyễn Du

 

2011

 

120

Phạm Văn Cư

 

2011