(Thứ bảy, 18/12/2021, 10:42)

QĐND Online – Sáng 6-4, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QPAN) khóa 81 cho các đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP dự lễ và phát biểu khai giảng. Tới dự buổi lễ có đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

(Thứ bảy, 18/12/2021, 10:42)

QĐND Online – Sáng 23-2, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Lễ Khai giảng các lớp: Cao cấp ngắn hạn Chỉ huy Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược (CD, CL) khóa 46; cao cấp ngắn hạn Quân sự địa phương khóa 42; cao cấp ngắn hạn Tham mưu tác chiến cấp CD, CL khóa 18 năm học 2020-2021. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo buổi lễ

(Thứ bảy, 18/12/2021, 10:42)

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QPAN) khóa 82. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP dự lễ và phát biểu khai giảng. Tới dự buổi lễ có đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

(Thứ bảy, 18/12/2021, 10:42)

QĐND Online - Sáng 28-12, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP chủ trì hội nghị.

(Thứ bảy, 18/12/2021, 10:41)

Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì Lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

(Thứ sáu, 17/12/2021, 23:54)

Sáng 23-11, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 83 cho 54 đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong khóa học, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề: Chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng-an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng-an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh; về đối ngoại gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam…
Đang tải...
Đang tải...