Năm học 2018-2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt HVQP được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo kiến thức cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong toàn quân, quân số tăng, đối tượng đa dạng, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy còn nhiều khó khăn, nhiều hạng mục đã cũ, khả năng khai thác không cao, song với sự đoàn kết, quyết tâm, Đảng ủy, Ban giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong học viện đã có nhiều biện pháp sáng tạo, quyết liệt, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công việc được giao, với 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc học viện cho biết: “HVQP ý thức rất rõ là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lấy con người là nhân tố trung tâm, Đảng ủy, Ban giám đốc học viện tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng toàn diện, trong đó nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cả về quản lý điều hành công tác huấn luyện, về nội dung chương trình huấn luyện và phương pháp huấn luyện, trong đó đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng giảng viên”.

“Ba thực chất" ở Học viện Quốc phòng
 Sử dụng Trung tâm mô phỏng 3D trong huấn luyện, đào tạo ở Học viện Quốc phòng.

Chúng tôi được biết, công tác quản lý điều hành của học viện hiện nay đang tập trung vào khâu quản lý học viên, quản lý lịch huấn luyện, thời gian lên lớp và nội dung chương trình huấn luyện đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Quá trình giảng dạy, học viện định hướng cho đội ngũ giảng viên thường xuyên cập nhật thông tin mới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tình hình phát triển trong xây dựng quân đội thông qua các đợt đi thực tế ở đơn vị. Tập trung chỉ đạo giảng viên và khoa coi trọng việc dạy tích cực, trong đó lấy người học làm chủ đạo, khuyến khích phương pháp giảng dạy nêu vấn đề, định hướng học viên tự nghiên cứu, phát huy vai trò hệ thống tư liệu thư viện của học viện, để học viên chủ động học tập, tìm hiểu theo nhóm, tổ và dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận vấn đề. Trong thi và kiểm tra, học viện làm nghiêm túc từ khâu ra đề, bảo mật đề đến tổ chức thi, mạnh dạn đổi mới nội dung, cách ra đề khi thi hết môn, thu hoạch, hội thảo, thi tốt nghiệp cho các đối tượng theo hướng mở. Trong diễn tập, học viện đổi mới chủ yếu về phương pháp “đạo theo diễn” để phát huy tính sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực tư duy của người dạy và người học. 

Trong năm học 2018-2019, HVQP đã tổ chức hội thi giảng viên giỏi cấp học viện nhằm đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên, tạo môi trường tích cực, khích lệ đội ngũ giảng viên trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, đồng thời khuyến khích giảng viên tích cực học hỏi, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phương pháp, tác phong sư phạm. Thượng tá, TS Nguyễn Long, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin (CNTT)-Sở chỉ huy, Khoa chỉ huy Tham mưu chia sẻ với chúng tôi: "Để bảo đảm tốt "ba thực chất", chúng tôi đã tiến hành một số biện pháp như: Xây dựng bài giảng, giáo trình gắn với yêu cầu thực tế công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của Quân đội ta hiện nay, những khả năng hỗ trợ hoạt động của người chỉ huy và cơ quan từ CNTT; xu thế ứng dụng nhằm nâng cao năng lực hiện đại hóa, tự động hóa trong chỉ huy... Nội dung bài giảng tránh sa đà vào các vấn đề thiếu thực tế, không phù hợp với truyền thống, nghệ thuật quân sự Việt Nam...". 

Từ sự tích cực đổi mới phương pháp, chương trình, nội dung đào tạo, cộng với nỗ lực của mỗi giảng viên, học viên, năm học 2018-2019, học viện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, học viên được nâng cao rõ rệt. Sự đánh giá của học viện đối với kết quả học tập của học viên bảo đảm công khai, minh bạch. Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý học viên của cán bộ, giảng viên được nâng cao rõ rệt. 

Chúng tôi được biết, năm học vừa qua, học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cho 28 lớp tập trung, với 1.200 học viên, bao gồm: Đào tạo các lớp cao cấp ngắn hạn chỉ huy-tham mưu cấp chiến dịch-chiến lược, cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương; đào tạo cao cấp lý luận chính trị; hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ khoa học quân sự... Học viện đã hoàn thành 5 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 300 cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý; tổ chức đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch-chiến lược cho Quân đội Hoàng gia Campuchia; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh cho Quân đội nhân dân Lào. Kết quả các khóa học, 100% đạt khá, giỏi. Về công tác nghiên cứu khoa học: Học viện đã triển khai nghiên cứu 24 đề tài khoa học, 56 tài liệu các cấp, đặc biệt là các đề tài cấp quốc gia, cấp bộ và các tài liệu phục vụ nghiên cứu và huấn luyện toàn quân, đạt chất lượng tốt, được cơ quan, đơn vị, nhà trường đánh giá cao. Học viện cũng tích cực tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn sâu về quốc phòng, có trình độ ngoại ngữ tốt. Với những kết quả đạt được, học viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Bài và ảnh: TRẦN THU THẢO