Chiều 12-5, Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Tình báo Quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cho các đồng chí là bí thư, cấp ủy các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Học viện.

Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị, đồng thời trực tiếp quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt các Nghị quyết: số 05 của BCT, số 230 của QUTW và Kế hoạch của BQP thực hiện NQ số 230

Các đại biểu tham gia hội nghị được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/04/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết số 160-NQ/QUTW, ngày 13/12/2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Tình báo Quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện quán triệt Nghị quyết số 160 của Thường vụ QUTW

Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, cụ thể hóa phương hướng. mục tiêu xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng Tình báo Quốc phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chuyên nghiệp, vững mạnh về mọi mặt.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Trên cơ sở các nội dung nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện yêu cầu sau hội nghị của Đảng ủy Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt chặt chẽ ở từng cấp, nhất là đội ngũ giảng viên ở các khoa giáo viên phải cập nhật những nội dung cơ bản của các Nghị quyết đưa vào trong bài giảng phù hợp với từng đối tượng đáp ứng với yêu cầu giáo dục - đào tạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò của cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt

Tin- Lê Quy, Ảnh- Đức Thức