Chấp hành Kế hoạch hoạt động sinh hoạt, học tập “Câu lạc bộ Tiếng Anh” của Học viện. Ngày 25/01/2024, câu lạc bộ tiếng Anh Khoa QSĐP và Khoa Binh chủng tổ chức học tập với chủ đề “giới thiệu bản thân và gia đình”.

Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh có vai trò rất quan trọng nhằm củng cố kiến thức và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các thành viên trong câu lạc bộ. Trước khi vào học tập, trao đổi kiến thức, được sự ủy quyền của Chỉ huy Khoa QSĐP và Khoa Binh chủng, đồng chí Đại tá Tiến sỹ Trần Xuân Vương, CNBM Tham mưu, Khoa QSĐP đã quán triệt, động viên và nêu bật vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên HVQP, nhằm đáp ứng yêu cầu cao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện Quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Tiến sỹ Nguyễn Xuân Việt, Giảng viên Khoa Binh chủng thay mặt cho Tổ Giáo viên Tiếng Anh của Câu lạc bộ đã trình bày chủ đề tiếng Anh trong buổi học, đây là những kiến thức ngoại ngữ cơ bản, thiết thực. Bài giảng của đồng chí chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, giúp cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận. Buổi học tập diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết và 100% thành viên trong câu lạc bộ của hai Khoa tham gia học tập.Trong quá trình học tập, các thành viên rất sôi nổi trao đổi kiến thức, những nội dung khó, từ vựng mới, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Việt đều được giải đáp kịp thời, giúp cho người học dễ hiểu, dễ nhớ.

Một số hình ảnh hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh của Khoa

          Trong tình hình hiện nay, việc nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ là một yêu cầu quan trọng, trong đó trình độ ngoại ngữ là một yêu cầu tất yếu trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sau buổi học, các thành viên được củng cố thêm kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ, các thành viên trong câu lạc bộ đều nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trình độ ngoại ngữ đối với mỗi cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện Quốc phòng, vừa bảo đảm cho việc học tập và nghiên cứu khoa học và còn có vị trí quan trọng trong giảng dạy và đối ngoạiquốc phòng, nâng cao vị thế của Học viện quốc phòng lên một tầm cao mới.

 

Trung tá Lương Hồng Quảng

Khoa QSĐP/ Học viện Quốc phòng