Sáng 29-7, Học viện Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng năm học 2021-2022, trao quyết định bổ nhiệm Phó giáo sư và bằng tiến sĩ.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các đại biểu Vụ Đào tạo cán bộ, Ban tổ chức Trung ương; các đại biểu đại diện cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng tham dự Lễ Bế giảng.

Thượng tướng PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: năm học 2021-2022, nhiệm vụ của Học viện tiếp tục có những phát triển mới, lưu lượng học viên ra vào lớn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và trước những tác động đa chiều bởi các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã chủ động, triển khai quyết liệt các biện pháp vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá” tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó hướng vào thực hiện “3 thực chất” dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất, gắn với “2 thiết thực” nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực; coi trọng phương pháp dạy học tích cực, hoạt động thảo luận, tự học, tự nghiên cứu; phát huy tốt vai trò của người dạy và người học, lấy việc học làm trung tâm, chính vì vậy kết quả tốt nghiệp các khóa học 100% đạt yêu cầu trở lên.

Quang cảnh Lễ Bế giảng năm học

Đồng chí Giám đốc Học viện chúc mừng kết quả học tập của các học viên, đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí học viên tốt nghiệp ra trường cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chú trọng những nội dung mới về quân sự, quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các chiến lược về quốc phòng, quân sự;… để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thượng tướng PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện tặng hoa và chúc mừng các học viên xuất sắc

Tại Lễ Bế giảng, Thủ trưởng Học viện Quốc phòng cũng đã trao tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 02 tập thể và Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 08 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022; Tặng Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 02 tập thể, Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 18 cá nhân; Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học, năm học 2021-2022.

Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện trao tặng thưởng cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học, năm học 2021-2022

Tin-Lê Quy; Ảnh-Việt Hòa