Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự và phát biểu khai giảng. Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu.

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 83
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu khai giảng lớp học.

Trong khóa học, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề: Chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng-an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng-an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh; về đối ngoại gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam…

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 83
 Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Bên cạnh đó, học viên sẽ nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác quốc phòng-an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội tại một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia…

Trên tinh thần dạy học theo hướng tích cực, lấy người học là trung tâm, Học viện Quốc phòng quyết liệt thực hiện chủ trương “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh các yêu cầu đối với học viên: Học viên cần xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của khóa học; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, đánh giá tình hình nhằm giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, quân sự…

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 83
 Quang cảnh buổi lễ.

Để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc học viện đề nghị: Mỗi cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng cần không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; các bài giảng cần có tính lý luận sâu sắc, thực tiễn phong phú, thông tin mới có tính định hướng, dự báo khoa học nhằm đảm bảo công tác huấn luyện chu đáo, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả học viện đã đạt được tiếp tục củng cố và khẳng định vai trò, vị thế, bồi đắp truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng là Trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.