Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2024, Hội đồng khoa học khoa Chiến lược đã tiến hành hội thảo để chấm 02 chuyên đề luận án tiễn sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Nam Long. Dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng PGS, TS Đinh Xuân Thanh - Chủ nhiệm khoa - Chủ tịch Hội đồng, buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược công bố quyết định thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề luận án tiến sĩ

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược duy trì chấm chuyên đề luận án tiến sĩ

Sau khi quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian buổi hội thảo, đồng chí chủ trì hội nghị đã công bố quyết định của Giám đốc Học viện về thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Nam Long. Nghiên cứu sinh đã báo cáo tóm tắt kết quả quán trình nghiên cứu chuẩn bị hai chuyên đề luận án tiến sĩ trước Hội đồng và có một số kiến nghị đề xuất với Hội đồng. Các Tiểu ban đã lần lượt chấm từng chuyên đề. Hầu hết các thành viên trong Tiểu ban chấm chuyên đề và các nhà khoa học của Khoa đã đánh giá cao bản thảo hai chuyên đề luận án tiến sĩ được nghiên cứu sinh chuẩn bị công phu, chu đáo, đúng về quy cách, bố cục hợp lý, dung lượng phù hợp, các mục, tiểu mục trong từng chuyên đề cân đối, hài hòa.

Sau hơn ba giờ làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ của Hội đồng khoa học Khoa Chiến lược đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có hàm lượng khoa học.  Với sự thống nhất cao của các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Bản thảo hai chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Nam Long bảo đảm chất lượng tốt (đạt điểm giỏi). Tuy nhiên, bản thảo từng chuyên đề luận án tiến sĩ còn có một số thiếu sót, nghiên cứu sinh cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và kết luận của Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh bản thảo. Hội đồng nhất trí và biểu quyết thông qua. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng, báo cáo về Học viện theo quy định, nghiên cứu sinh sẽ được tiến hành các bước tiếp theo của quy trình làm luận án tiến sĩ./.

 

Đại tá TS Trịnh Văn Nam

CNBM Lý luận chung về Chiến lược