https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/d8633f49-d328-4d92-8b45-183fab5d175e.jpeg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Cùng dự có đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu trong toàn quân.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/9b424841-1ca1-4f72-b19e-8ef43fd25a27.jpeg

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương thành tích của các cơ quan, đơn vị và các nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và nhà trường trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục, đào tạo; xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu, hiện đại, có hệ thống bảo đảm chất lượng và cơ quan quản lý giáo dục các cấp có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/c6171bfb-e19d-4a73-b9d6-4adb55dd6a59.jpeg

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị

Các nhà trường phải xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo có chất lượng, sát thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, kế thừa và liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; nội dung bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, chất lượng cao, đạt chuẩn theo quy định; xây dựng và triển khai Đề án tự chủ tuyển sinh quân sự phù hợp với quy chế của nhà nước và đặc thù Quân đội, nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nhấn mạnh thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý mỗi nhà trường phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu và là nơi có môi trường giáo dục lành mạnh, tin cậy.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/3bd4dc51-053a-4a31-b391-7f62128ea307.jpeg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 86/ĐUQSTW ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường Quân đội phát triển đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực về mọi mặt, cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo. Hệ thống nhà trường được xây dựng tinh, gọn, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc gia và phù hợp với thực tiễn xây dựng Quân đội. Từ năm 2007 đến nay, các nhà trường mở mới 162 chuyên ngành đào tạo. Quy trình, chương trình, nội dung đào tạo thường xuyên được đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được kiện toàn đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo thực hiện đúng quy chế, chất lượng được giữ vững. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, chú trọng, thu hút nhiều học viên tham gia (đạt 1.260 giải thưởng và hội thi các cấp, trong đó có 141 giải quốc tế, 310 giải quốc gia, 809 giải cấp Bộ), nhiều đề tài, nhiệm vụ, sản phẩm khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác hợp tác đào tạo được mở rộng. Học viên chuyên môn kỹ thuật tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/79429d9e-42cf-4d9b-a927-a280b04bcbc0.jpeg

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/2/59dc8190-19b4-45f6-a0c9-28b6dce12d89.jpeg

Thượng tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng cũng đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 86 về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.