Sáng ngày 9-9, Học viện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, trao bằng tiến sĩ và bế mạc tập huấn.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Học viện.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2021-2022, Học viện có nhiều nỗ lực trong đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo; vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, thực hiện phương châm “3 thực chất” (Dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất) và phương châm “2 thiết thực” (nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực); giảm giảng lý thuyết, tăng các nội dung thảo luận, thực hành, nghiên cứu thực tế, diễn tập; chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Học viện đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện - đào tạo gần 800 học viên theo chức vụ, học vị, đào tạo quốc tế, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đặc biệt tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo chặt chẽ và nghiêm túc. Kết quả năm học 2021 - 2022, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Khoa biểu dương những kết quả học viện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tích cực; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...    

 

Tại hội nghị, Học viện đã tổ chức trao bằng tiến sĩ cho 02 nghiên cứu sinh : Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc học viện và đại tá Trần Xuân Vương, giảng viên khoa Quân sự địa phương, Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trao bằng cho các tân tiến sĩ.

Cũng trong hội nghị, đại diện các cơ quan, khoa, hệ của học viện đã cùng thảo luận, đóng góp tham luận với nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng huấn luyện - đào tạo của học viện.