Sáng 13-3, Thường vụ Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho 467 đồng chí đảng viên là giảng viên, học viên và sĩ quan từ cấp thượng tá trở lên.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương được tổ chức trong 01 ngày. Các đại biểu tham gia hội nghị được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20-12-2022 gồm: Nghị quyết số 1652 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1658 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 1657 và số 1652 của QUTW

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Các Nghị quyết mà Quân ủy Trung ương đã ban hành đều là những vấn đề lớn, rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng để Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra, và cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương trong lộ trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quán triệt Nghị quyết số 1659 của QUTW

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Học viện đã phân công báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp quán triệt, cụ thể: Nghị quyết số 1657- về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1652 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt; Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo do đồng chí Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quán triệt; các Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, số 1658 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo và số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quán triệt.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện quán triệt 3 Nghị quyết số 1656, số 1658 và số 1661 của QUTW

Theo Kế hoạch, sáng 15-3 các đồng chí đảng viên là sĩ quan từ cấp Trung tá trở xuống đến QNCN, CNVQP sẽ được quán triệt, học tập đầy đủ các nội dung trên. Đối với quần chúng trong toàn Học viện, việc quán triệt, học tập các nội dung của Kết luận, Quy định, Nghị quyết hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin- Lê Quy, Ảnh- Việt Hòa