Chiều 30-1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam về kết quả công tác năm 2022 và tình hình triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm năm 2023.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Cùng dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, năm 2022, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là: Chỉ đạo toàn quân thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống; tham mưu triển khai tổng kết 10 năm thực Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo Quân ủy Trung ương trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nghị quyết, đề án, dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, giáo dục-đào tạo theo chương trình, kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng; chỉ đạo các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra; huấn luyện các đội tuyển quân đội tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt thành tích cao.

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn quân về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân, tự vệ, nhất là trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Bộ Tổng Tham mưu trong thời gian qua, nhất là trong chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau khi khái quát đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ lớn của Quân đội trong năm 2023, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu bám sát Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2023, để chỉ đạo toàn quân cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã ban hành bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.

Thực hiện tốt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, khu vực và quốc tế bảo đảm sát thực tế, chất lượng, an toàn. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn... 

Theo qdnd.vn