Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân rất quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng.

Việc quy hoạch, lựa chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng các quy định, hướng dẫn của trên. Theo đó, cấp ủy cơ sở thông qua các “kênh” khác nhau nhằm phát hiện, nắm bắt chính xác kết quả hoàn thành nhiệm vụ, trình độ, năng lực, phẩm chất... để bàn bạc, thống nhất đưa vào quy hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Lựa chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng công khai, minh bạch, đúng quy định góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ ở Vùng 2 Hải quân yên tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong ảnh: Biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân huấn luyện trên biển.

Sau đó, cấp ủy cơ sở báo cáo cấp ủy cấp trên, thông báo tới toàn chi bộ và trực tiếp nhân sự được lựa chọn cử đi. Trên cơ sở quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng cả nhiệm kỳ, hằng năm, cấp ủy các cấp chủ động nắm bắt thực tiễn để điều chỉnh, chính xác hóa kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho sát với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, tổ chức biên chế, nhất là cá nhân nhân sự đã được lựa chọn trước. Năm 2022, toàn vùng có 161 đồng chí được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các ngành: Chỉ huy tham mưu; chính ủy cấp trung, sư đoàn; chuyển loại cán bộ tàu; văn bằng 2 và sau đại học... Nhờ thực hiện tốt công tác cán bộ nói chung và cử cán bộ đi học, đào tạo, bồi dưỡng nói riêng, Vùng 2 Hải quân đã xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tốt nghiệp trở về cơ quan, đơn vị công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có sự bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ, khả năng và đúng chuyên ngành đào tạo. Phần lớn các đồng chí này đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vận dụng kiến thức ở trường vào giải quyết sáng tạo những nhiệm vụ thực tiễn ở đơn vị; nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc, được cấp ủy, chỉ huy các cấp điều động, bổ nhiệm vào những vị trí công tác cao hơn. Ví dụ đồng chí Trung tá Lê Đức Thảnh ở Lữ đoàn 167, từ cương vị Phó thuyền trưởng, sau khi được phát hiện, cử đi đào tạo dài hạn, khi trở về đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm qua các chức vụ thuyền trưởng, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn.

Theo qdnd.vn