Sáng 16-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. UBKT Quân ủy Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

UBKT Quân ủy Trung ương và UBKT các cấp có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; chủ động, tăng cường, kịp thời, tích cực chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội năm 2024. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. UBKT các cấp tích cực tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; coi trọng công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên...

Theo qdnd.vn