Sáng 16-8, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện; Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện; đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Chiến, Phái viên cơ quan Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy,  cùng 511 đồng chí là cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là những vấn đề rất lớn và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập; kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nắm vững những quan điểm cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động. Trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu 04 chuyên đề: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hình ảnh các đồng chí báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết