1

Lê Tự Đồng

Trung tướng

Phó Viện trưởng CT

7/1976 - 4/1990

2

Lê Linh

Trung tướng

Phó Viện trưởng CT

8/1980 - 1991

3

Dương Minh Ngọ

Thiếu tướng

Phó Viện trưởng CT

3/1992 - 10/1993

4

Lê Văn Dương

Thiếu tướng

 PGS

Phó GĐ CT

1993 - 3/1997

5

Trịnh Đình Thắng

Thiếu tướng

Phó GĐ CT

4/1997 - 10/2000

6

Phạm Ngọc Nghinh

Thiếu tướng

Phó GĐ CT

11/2000 - 9/2005

7

Nguyễn Tiến Bình

Trung tướng, PGS,TS

Phó GĐ CT

Chính uỷ

10/2005 -

4/2006 - 3/2009

8

Đỗ Đức Tuệ

Trung tướng, Ths

Chính ủy

3/2009 - 10/2014

9

Bùi Văn Tâm

Trung tướng

Chính uỷ

11/2014 - 10/2017

10

Lương Đình Hồng

Trung tướng

Chính ủy

02/2018 đến nay