(Thứ năm, 17/02/2022, 07:12)

(Bqp.vn) - Từ ngày 4 - 6/10/2021, Hội nghị trực tuyến Những người đứng đầu Học viện Quốc phòng thuộc Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF HDUCIM) lần thứ 24 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Data’ Hasagya Bin Abdullah, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc phòng Ma-lai-xi-a và Trung tướng Muhammad Saeed, Giám đốc Trường Đại học Quốc phòng Pa-ki-xtan.

(Thứ năm, 30/12/2021, 09:04)

Sáng 25-10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo (25-10-1921/25-10-2021) với chủ đề “Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo - Vị tướng gắn kết giữa chiến trường với giảng đường và nghiên cứu khoa học”.

(Thứ ba, 28/12/2021, 14:44)

Hiện nay, Học viện Quốc phòng (HVQP) đang tích cực đổi mới toàn diện về phương pháp, chương trình, nội dung huấn luyện, đào tạo. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp giảng bài tích cực, ra đề thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học thực chất, với chủ trương “Dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”, kiên quyết nói không với bệnh thành tích trong huấn luyện, đào tạo...
Đang tải...
Đang tải...