https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2021/12/30/8620bc29-7a8b-43c9-9a23-33dabda99c65.png

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa

Giám đốc

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/1/5df0d2f9-19bb-45bb-ba21-e69576dcaf89.jpg  

Thượng tướng Lương Đình Hồng

Chính ủy

   

Trung tướng, TS Đào Tuấn Anh

Phó Giám đốc

 

Trung tướng Bùi Huy Biết

Phó Chính ủy

Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 Thiếu tướng, PGS. TS Ngô Trọng Cường

Phó Giám đốc

Thiếu tướng, Vũ Kim Hà

Phó Giám đốc