Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng tham dự.

Dự Lễ Bế giảng có Đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đại biểu đại diện cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế giảng

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 87 có 100% học viên là đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu một cách có hệ thống về những nội dung cơ bản trong chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam và một số Chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cùng với đó là những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, khóa học còn đi nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị quân đội và địa phương giúp cho học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; luyện tập vận hành cơ chế; đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... trên cơ sở đó góp phần nâng tầm tư duy về kiến thức quốc phòng và an ninh cho người học.

Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Giám đốc Học viện đặt niềm tin vào các đồng chí học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 87, những người đại biểu của nhân dân trong việc chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời, tích cực tham gia vào công tác xây dựng luật, quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đồng chí Giám đốc Học viện trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên

 

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa