(Phát biểu của Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24 đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2024).

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu cùng các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24 có mặt hôm nay; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Thưa các đồng chí!

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, phát triển khoa học và công nghệ (KHCN), coi “Phát triển KHCN là quốc sách hàng đầu; KHCN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”; “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ KHCN, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại chương trình.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và tuổi trẻ Quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả KHCN trong hoạt động quân sự, quốc phòng.  

Khoa học quân sự đã có những bước trưởng thành, phát triển vững chắc, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều lĩnh vực, ngành như: Khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, khoa học hậu cần, y dược học quân sự... đã được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công một số công nghệ mũi nhọn trong tổ chức, chỉ huy; giáo dục-đào tạo; điều hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khai thác, quản lý, bảo quản, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị và chế tạo, sản xuất các sản phẩm phục vụ quân sự, quốc phòng.    

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để Quân đội thực hiện mục tiêu tự lực, tự chủ về vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. 

Trong hoạt động khoa học quân sự của toàn quân, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội. Tôi rất ấn tượng khi tham quan khu trưng bày sản phẩm, xem phóng sự báo cáo tổng kết giải thưởng lần thứ 24 và các báo cáo điển hình tại hội nghị. Với 777 công trình tham gia, tăng 161 công trình so với năm trước, trong đó 429 công trình được trao giải với hơn 95% công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn, đã khẳng định giải thưởng có sự phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân. Những giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Công nghệ số hóa, sinh học, vật liệu mới; hay những giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỷ luật; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc... mà các đồng chí đề xuất thực sự hữu ích, có ý nghĩa khoa học và tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Quân đội và đất nước. 

Các tập thể, cá nhân được trao giải thưởng hôm nay là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến của tuổi trẻ toàn quân trên các lĩnh vực. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua quyết thắng của toàn quân, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Bộ Quốc phòng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Thông tư quy chế về Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, từ xét tặng lần thứ 24 này có một số tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và động viên, khuyến khích say mê sáng tạo.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các tác giả, tập thể tác giả; đánh giá cao hội đồng giải thưởng, cơ quan thường trực và các hội đồng chuyên ngành, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì, tổ chức và điều hành tốt giải thưởng; 

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24. 

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các nhà khoa học đã đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ tuổi trẻ Quân đội đẩy mạnh Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong những năm qua. 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song dự kiến tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các mâu thuẫn cơ bản của thời đại tiếp tục tồn tại và phát triển. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Đại hội cũng chỉ rõ: Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội... Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức KHCN hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội trong giai đoạn mới đặt lên vai thế hệ trẻ Việt Nam và thanh niên Quân đội trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Để thúc đẩy Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong Quân đội và công tác KHCN thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 69 ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20 ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 1652 ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phải coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực quan trọng để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, coi tuổi trẻ Quân đội là lực lượng xung kích để phát triển khoa học quân sự.   

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đơn vị.  

Tuổi trẻ là ước mơ, là hoài bão, là sáng tạo; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải hướng sáng tạo của tuổi trẻ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội.  

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học quân sự. 

Ba là, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các cấp trong toàn quân cần thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, bền vững. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng và các cơ quan chức năng; nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. 

Bốn là, các đồng chí được nhận giải thưởng và vinh danh hôm nay cần phải thấy rõ trách nhiệm, vinh dự và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu có nhiều sản phẩm mang tính đột phá và tính thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh, kinh tế-xã hội. Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội say mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân không ngừng phát triển. Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể tham gia sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sản phẩm quốc phòng. Có sáng tạo, thanh niên Quân đội mới có điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp quốc phòng; ứng dụng KHCN vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, lao động sản xuất... 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc vai trò của thanh niên Quân đội là lực lượng đông đảo, chủ yếu, trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặt trọn niềm tin vào tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo và quyết tâm phấn đấu của thanh niên Quân đội; đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm và trách nhiệm cao của tuổi trẻ; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; tôi tin tưởng rằng, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục sáng tạo, lập được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với tuổi trẻ Quân đội.

Một lần nữa, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục đồng hành với Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.  

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo qdnd.vn