Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”, Khoa Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm thường xuyên toàn khóa và lâu dài nhằm năng cao năng lực, chất lượng toàn diện của cán bộ, giảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ các năm học trước và tiếp tục trong năm học 2022-2023, Khoa đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nội dung công tác trên. Những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua phản ánh rõ sự chuyển biến mạnh mẽ trong quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và triển khai kế hoạch bằng hành động cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ trọng tâm của Khoa.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa tổ chức giao nhiệm vụ phân công tới từng bộ môn, cán bộ, giảng viên biên soạn, thông qua các bài giảng theo từng chủ đề, đối tượng huấn luyện - đào tạo, bảo đảm chuẩn hóa về quy cách, bổ sung, mở rộng nội dung, cập nhật thông tin mới về chủ trương, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, những phát triển mới về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Thực hiện xây dựng đồng bộ các bài giảng, tập bài về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các loại hình tác chiến chiến dịch, chiến lược, tác chiến phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; công tác quản lý tài chính, đầu tư ở cấp chiến dịch, chiến lược; công tác động viên; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Cán bộ giảng viên của Khoa đã chủ động thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu và viết báo khoa học với nội dung liên quan, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, có chất lượng tốt.

Hoạt động nghiên cứu thực tế được triển khai với nội dung, hình thức, quy mô khác nhau vừa bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định vừa linh hoạt, thiết thực gắn kết giữa hoạt động huấn luyện - đào tạo, mối quan hệ truyền thống của Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khoa đã chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Học viện, tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế cho các đối tượng Học viên. Trong thời gian tới, Khoa tiếp tục xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế ở một số đơn vị hậu cần, kỹ thuật cấp chiến lược, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, kinh nghiệm xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành phố. Kết quả nghiên cứu thực tế đều được chọn lọc, bổ sung kịp thời vào nội dung huấn luyện - đào tạo tại Học viện.

Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, toàn Khoa đang thực hiện tốt một số nội dung công tác khác như chấp hành kỷ luật, điều lệnh, bảo đảm an toàn, công tác đảng, công tác chính trị, kiện toàn tổ chức, hoạt động thể dục thể thao. Với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, giảng viên Khoa Hậu cần - Kỹ thuật đoàn kết, tin tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.