Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-HV ngày 15/3/2022 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành nghiệm thu tài liệu huấn luyện cấp Bộ Quốc phòng năm 2022. Sáng ngày 28/4, tại Phòng họp Hội đồng/Học viện Quốc phòng, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu tài liệu: “Tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” do đ/c Thiếu tướng PGS, TS Ngô Trọng Cường và đ/c Thượng tá ThS Nguyễn Thế Chuyên, Khoa Chiến lược biên soạn.

Tham dự buổi nghiệm thu, có đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học cùng các thành viên hội đồng; đại biểu Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự và 2 đồng chí đồng chủ biên tài liệu.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch hội đồng khoa học, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng, các ý kiến đánh giá tài liệu được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc; đúng đường lối, quan điểm về quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước. Có sự kế thừa các kinh nghiệm tác chiến chiến lược trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc trước đây. Phù hợp các điều kiện tác chiến mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Tài liệu có kết cấu, bố cục hợp lý, nội dung thể hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng tốt; hình thức, quy cách trình bày đúng theo hướn  g dẫn. Tài liệu có giá trị lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn tốt, sử dụng có hiệu quả trong huấn luyện, đào tạo, diễn tập trong các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường toàn quân.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá buổi nghiệm thu tài liệu đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Yêu cầu Chủ biên nghiêm túc tiếp thu và bổ sung, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng để làm cơ sở cho triển khai các tài liệu của các quân chủng, binh chủng, ngành và phục vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và huấn luyện - chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị toàn quân./.

Tin và ảnh: Nguyễn Quyết Thắng- VKH