Công tác hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) ở Học viện Quốc phòng (HVQP) có vai trò rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao. Ngành HC-KT của Học viện khác với các đơn vị trong toàn quân được tổ chức một cấp; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, sự chỉ đạo chuyên môn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Cục Huân cần - Kỹ thuật thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện về công tác HC-KT; trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo đảm, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác HC-KT cho các nhiệm vụ của Học viện; chỉ huy, quản lý toàn diện, trực tiếp các phòng, ban và đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ tổ chức thực hiện xây dựng ngành HC-KT vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lọi mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua 45 xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện. Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, đối tượng bảo đảm HC-KT có sự thay đổi; nhất là về đối tượng bảo đảm HC-KT có biến động về thành phần, số lượng, yêu cầu bảo đảm, tiêu chuẩn, định mức theo chiều hướng tăng. Cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, phương thức bảo đảm HC-KT của toàn quân cũng có sự phát triển, đã chi phối công tác HC-KT của Học viện. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện; sự quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Tổng Cục Kỹ thuật và Tổng cục Hâu cần, các cơ quan và đơn vị trong toàn quân, các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước; sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ ngành HC-KT đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo ngành HC-KT giữ vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm, ý thức cần kiệm, tự lực, tự cường, tích cực, sáng tạo... không ngừng nâng cao khả năng bảo đảm; thực hiện quản lý chặt, phục vụ tốt đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu về HC-KT cho nhiệm vụ của Học viện trong thời kỳ mới.

Ngoài đối tượng bảo đảm là cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Học viện; ngành HC-KT của Học viện còn bảo đảm cho học viên đào tạo chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch - chiến lược, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP,AN) cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bỗi dưỡng học viên quốc tế. Đây là trách nhiệm, niềm vinh dự lớn với ngành HC-KT của Học viện, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn phải giải quyết đồng bộ, kịp thời các nội dung bảo đảm như: ăn, ở, khám chữa bệnh, sinh hoạt, học tập, nghiên cứu tại Học viện. Đồng thời, còn bảo đảm cho học tập, nghiên cứu thực tế dài ngày ở các đơn vị trong toàn quân và các địa phương trên cả nước, trong điều kiện lực lượng, cơ sở vật chất HC-KT của Học viện chưa thật đồng bộ.

Về lực lượng: đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ngành HC-KT Học viện được đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong và ngoài quân đội,, nhiêu cán bộ đã có kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Tuy nhiên, trình độ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác chỉ phù hợp bảo đảm cho học viên là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và bảo đảm theo chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cụ thể cho từng đối tượng đào tạo là quân nhân. Việc bảo đảm cho các đối tượng đào tạo là học viên quốc tế và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP,AN) còn thiếu.

Về cơ sở vật chất: Học viện được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới hệ thống giảng đường, nhà làm việc của cán bộ, giảng viên, nhà ở của Học viên và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp doanh trại, nhưng vẫn không thể xử lý, khắc phục triệt để những bất cập, điều kiện ăn, ở của học viên chưa đồng bộ. Phương tiện vận tải (xe ô tô hệ 1 và hệ 2) đã sử dụng nhiều năm, vừa thiếu về số lượng, vừa kém chất lượng. Doanh cụ, dụng cụ phục vụ sinh hoạt trên cơ sở trang bị của ngành hậu cần quân đội với tính năng chủ yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của quân nhân.

Đối tượng bảo đảm: đối tượng học viên quân sự, học viên bồi dưỡng kiến thức QP,AN và học viên quốc tế có tuổi đời trung bình cao; thể chất, văn hóa ăn, nếp sống sinh hoạt không đồng nhất; học viên đào tao quan chức quốc phòng đa quốc gia, thời gian khoá học ngắn, chưa kịp thích ứng với môi trường ăn, ở, sinh hoạt tập trung của Quân đội nhân dân Việt Nam; yêu cầu học tập, nghiên cứu cao, vừa học tập tại Học viện, vừa cơ động học tập, nghiên cứu dã ngoại để tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta và Quân đội nhân dân Việt Nam, cự ly cơ động xa, địa hình, khí hậu phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc, quản lý sức khoẻ.

Nhiệm vụ bảo đảm HC-KT quan trọng, có nhiều khó khăn, song yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm HC-KT là: chủ động, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, chu đáo, tận tình, an toàn tuyệt đối. Chính vì vậy, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời với Đảng ủy và chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thường xuyên tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển đổi phương pháp, cách thức bảo đảm; coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tại chức, đào tạo, bồi dưỡng ở các nhà trường trong và ngoài quân đội. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời sự chỉ đạo bảo đảm của các cơ quan nghiệp vụ trong quân đội, cơ quan chức năng Nhà nước; kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung định mức bảo đảm, điều chỉnh phương pháp bảo đảm, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ. Cùng với các cơ quan, khoa, hệ, ngành HC-KT đã từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập, sinh hoạt của các đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Điển hình trong công tác bảo đảm HC-KT:

Về bảo đảm ăn, mặc: ngành HC-KT đã chủ động đầu tư, đổi mới trang bị, dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; khai thác lương thực, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả phù hợp; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng; nhất là học viên quốc tế và học viên bồi dưỡng kiến thức QP,AN, căn cư tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Học viện đã tổ chức ăn tập trung, ăn tự chọn theo khẩu vị ăn từng vùng, miền, lãnh thổ, truyền thống phong tực ăn của từng nước. Khi học tập, nghiên cứu thực tiễn ở các cơ quan và đơn vị trong toàn quân; các địa phương trên cả nước, Học viện phát huy khả năng bảo đảm hậu cần cơ động, hậu cần tại chỗ của các đơn vị, cơ quan, địa phương bảo đảm đầy đủ, kịp thời, ăn chín, uống sôi,... ngủ nghỉ trong doanh trại hoặc cơ quan, cơ sở của địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm thực trong ăn uống, không để xảy ra ngộ độc, bệnh dịch do ăn uống và không ảnh hưởng đến chương trình, nội dung, thời gian học tập, nghiên cứu của học viên.

Đồng thời, Học viên đã coi trọng quản lý quân nhu tốt, tổ chức may đo, tiếp nhận quân trang theo cỡ số, quân trang dùng chung, quân trang niên hạn, tạp trang cho nhiều đối tượng khác nhau, bảo đảm đúng chủng loại, màu sắc, cỡ số, không nợ đọng, trùng lĩnh, trùng cấp. Thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang dùng chung cho học viên, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, mang mặc thống nhất, chính quy trong toàn Học viện. 

Về đảm bảo doanh trại: Học viện đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp doanh trại; đang tích cực thực hiện xây dựng các hạng mục trong quy hoạch bước 2 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Hằng năm, bảo quản, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị doanh trại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao đời sống sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Đến nay, phòng ở của Học viên và phòng làm việc của cán bộ, giảng viên khép kín, sử dung điện lưới, điều hòa, bình nước nóng,... Đồng thời, Học viện đã cải tạo nâng cấp, xin đất xây dựng nhà chung cư cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho các đối tượng.

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, loại khỏi biên chế, thanh xử lý tài sản doanh trại. Phối hợp, làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý theo kế hoạch. Duy trì tốt chất lượng doanh trại dự trữ SSCĐ, triển khai thực hiện và đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ tiêu ngân sách được giao. Bám sát quuy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong công tác quy hoạch mặt bằng doanh trại và quản lý thực hiện quy hoạch, Tham mưu chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng công trình doanh trại, đảm bảo điện, nước sinh hoạt theo đúng danh mục trong kế hoạch Bộ giao; quản lý chất lượng xây dựng công trình cơ bản theo đúng quy định của Nhà nước, BQP, phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo trong ĐTXDcác dự án trọng điểm như: Đầu tư xây dựng nhà N12; triển khai dự án “” Trung tâm phức hợp/HVQP” ; xây dựng nhà để xe học viên QP-AN; cải tạo nâng cấp nhà ở học viên nhà N12, nhà Trung tâm Mô phỏng; cải tạo sửa chữa nâng cấp nhà ăn S7 được thủ trưởng đánh giá cao.

Thực hiện việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình trong toàn Học viện đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất doanh trại cho các đối tượng trong toàn Học viện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đề xuất báo cáo về chủ trương đầu tư công trình cấp bách đáp ứng nhu cầu thực tế của đơn vijnhuw: Nhà Công vụ ngõ 61 Phùng Chí Kiên. Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, báo caoskees hoạch đầu tư công trung hạn XDCB nguần vốn NSNN, NSQP giai đoạn 2012- 2025. Triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành 100%  chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, quản lý nắm chắc tình hình các đơn vị, kịp thời tham mưu về công tác bảo đảm doanh trại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với phương thức đảm bảo công tác hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính theo  Luật ngân sách; Đề xuất, báo cáo kế hoạch, đăng ký, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản ngành theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ , đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

      

Công tác đảm bảo doanh trại

Về bảo đảm quân y: thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đã chú trọng theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, bệnh trong khu vực và đơn vị, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bênh Covid-19 đã và đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới, khu vực, nguy cơ dịch bệnh trong nước rất dễ xẩy ra, Ngành Quân y đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhn thức, trách nhiệm thực hiên nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, ngăn chặn không để dịch xảy ra trong Học viện. Quản lý chặt sức khoẻ cán bộ, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, điều trị tại đơn vị chu đáo, an toàn, không để xảy ra sai sót, tai biến. Đối với học viên quốc tế và học viên bồi dưỡng kiến thức QP,AN, khi nhập học, ngành Quân y đã chủ động cập nhật danh sách học viên tới từ các vùng lãnh thổ, nghiên cứu yếu tố thể lực, bệnh tật đặc thù của từng vùng, miền để có biện pháp chủ động chăm sóc sức khỏe phù hợp; đã tổ chức khám sức khỏe toàn diện, lập phiếu sức khỏe riêng cho mỗi học viên. Phân công tổ quân y trực chuyên trách bảo đảm sức khỏe cho học viên tại doanh trại. Hằng năm, tỷ lệ quân số khoẻ đạt và vượt chỉ tiêu (98% trở lên), công tác thăm khám, điều trị kịp thời, bảo đảm an toàn, không có sai sót, tai biến.

Về bảo đảm kỹ thuật, xăng dầu, vận tải: đã từng bước nâng cấp phương tiện vận tải hiện có; tiếp nhận, mua sắm bổ sung phương tiện mới, phù hợp với yêu cầu vận tải của Học viện, thực hiện điều chuyển, thanh xử lý các phương tiện cũ đúng thủ tục, nguyên tắc. Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng phương tiện vận tải, vũ khí, trang bị theo quy định, sửa chữa kịp thời, duy trì hệ số kỹ thuật bằng 0,9; hệ số bảo đảm bằng 1. Hằng năm, đã chủ động lập nhu cầu sử dụng, tiếp nhận, quản lý và cấp phát xăng, dầu, mỡ đúng nguyên tắc, chế độ, Thực hiện cân đối kế hoạch vận chuyển, ưu tiên hợp lý, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác.

    

Công tác đảm bảo kỹ thuật

 Về công tác xây dựng ngành: ngành HC-KT đã kịp thời điều chỉnh về tổ chức, biên chế bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng cao. Đơn vị thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện nghiệp vụ, hội thi, hội thao, thi, kiểm tra nâng, giữ bậc đúng thủ tục, nguyên tắc. Thực hiện đào t  ạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Thường xuyên quan tâm giáo dục nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, quân nhân chuyên. Hng năm, củng cố hệ thống mẫu biểu, sổ sách nghiệp vụ, thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê, thanh quyết toán, các chế độ chuyên ngành theo quy định.

    

Công tác xây dựng ngành

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Học viện có sự phát triển, yêu cầu cao hơn. Để đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm công tác HC-KT, ngành HC-KT tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, quán triệt, giáo dục sâu sắc, nắm vững quan điểm, đ  ường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm công tác HC-KT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quốc phòng lần thứ XI. Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chủ động nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Học viện, kịp thời xác định nhiệm vụ công tác HC-KT và có dự báo cho thời gian tiếp theo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đối với công tác HC-KT của Học viện.

Hai là, tiếp tục quán triệt thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc chuyên môn, cập nhật thông tin, các văn bản pháp quy, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ quan chuyên ngành chuẩn hóa các tiêu chuẩn, chế độ, định lượng, định mức về HC-KT cho các đối tượng đào tạo ở Học viện, để bảo đảm một cách chủ động cho từng năm khóa học.

Ba là, tích cực, chủ động giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các cơ quan trong và ngoài Học viện, nhất là cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cơ quan lãnh đạo, chính quyền địa phương. Kịp thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, thực hiện công tác HC-KT phải kiên quyết, nhạy bén, linh hoạt, trên cơ sở nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ, nguyên tắc công tác chuyên ngành. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng HC-KT của Học viện có tổ chức biên chế phù hợp về cơ cấu, đủ về số lượng, trình độ chuyên môn ngày càng cao, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng với chức năng vừa làm tham mưu, vừa tổ chức thực hiện.

Bốn là, chủ động lựa chọn, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên HC-KT (chiến sĩ lái xe, thợ điện nước, thợ sửa chữa xe máy, quân y,...) có trình độ năng lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp, tác phong làm việc khoa học. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục sinh hoạt của các quốc gia, dân tộc có học viên học tập tại Học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạn sĩ quan, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác HC-KT; thực hiện công tác HC-KT là trách nhiệm của các cơ quan, khoa, hệ và các lực lượng trong Học viện. Kết hợp chặt chẽ phong trào “Thi đua Quyết thắng” với các phong trào thi đua chuyên ngành. Từ đó động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm trong quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả, giữ tốt dùng bền, tiết kiệm cơ sở vật chất HC-KT.

Phát huy Truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, Đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới” của Học viện trong 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, sự chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành cấp trên, Đảng ủy chỉ huy Cục HC-KT, cùng toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt bảo đảm HC-KT cho các nhiệm vụ của Học viện; tích cực thực hiện “Tham mưu giỏi, quản lý chặt, phục vụ tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện thời kỳ mới.