Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì Lễ Bế giảng.

Cùng dự Lễ Bế giảng có Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm, Tùy viên Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào tại Việt Nam;

Thiếu tướng Nguyễn Đình Đảm, Phó cục Trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu;

Thượng tá Đặng Thanh Minh, Phó cục Trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu Bế giảng lớp học, đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ: Các đồng chí cán bộ Quân đội nhân dân Lào được cử sang học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam đã phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Lào, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện. Sau hơn 4 tháng học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng, các đồng chí đã được nghiên cứu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; hệ thống chính trị Việt Nam; chính sách quốc phòng và sức mạnh quốc phòng Việt Nam; về bản chất, truyền thống và tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam; chính sách đối ngoại của Việt Nam; văn hóa quân sự Việt Nam; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; tình hình an ninh khu vực, thế giới ngày nay và quan điểm của Việt Nam; chiến tranh nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân ở Việt Nam; về an ninh phi truyền thống; quan điểm của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề liên quan về Biển với các nước và đi nghiên cứu, tham quan thực tế tại một số địa danh, di tích lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam và một số hoạt động khác.

(Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòngViệt Nam

phát biểu tại Lễ Bế Giảng)

Với tinh thần cầu thị và ý thức độc lập, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, vừa học tập, nghiên cứu khoa học, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khóa học đã hoàn thành tốt ch­ương trình nội dung đề ra, bảo đảm chất lượng tốt.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam cũng mong muốn và nhắn nhủ với các đồng chí học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 4, trên cương vị của mình các đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc phát triển tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu được tại Học viện Quốc phòng Việt Nam vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, quản lý, xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng chính quy, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX đã đề ra, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thay mặt cho 30 học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 4, Đại tá Huổm Phăn Kẹo Vang Lạt, Lớp trưởng lớp học bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của các Học viên trong khóa học nói riêng, học viên Quân đội nhân dân Lào nói chung đang học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam bởi sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc Học viện và các cơ quan, Hệ Quốc tế, cùng với sự quan tâm, trách nhiệm của giảng viên các khoa giáo viên. Mặc dù có những khó khăn trong học tập và sinh hoạt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng học viên Quân đội nhân dân Lào vẫn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chu đáo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, các đồng chí giảng viên, các cơ quan, khoa giáo viên và cán bộ, nhân viên của Hệ Quốc tế đã đảm bảo tốt không chỉ trong công tác giảng dạy, mà còn bảo đảm tốt về đời sống sinh hoạt, khám sức khỏe, điều trị và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, giúp chúng tôi bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học.

Đại tá Huổm Phăn Kẹo Vang Lạt cũng nhấn mạnh: Với kiến thức được nghiên cứu, học tập tại Học viện, chúng tôi sẽ vận dụng sáng tạo những bài học lý luận đã được trang bị vào tham gia hoạch định các vấn đề chiến lược về Quốc phòng, an ninh của đất nước chúng tôi và trong tổ chức chỉ huy đơn vị cấp chiến dịch chiến lược. Đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao năng lực của mỗi cá nhân để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng vững mạnh, chính quy và hiện đại, thiết thực xây dựng vun đắp mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi và ngày càng vững mạnh, bền chặt.

(Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện tặng Giấy khen

cho học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học)

Tại buổi Lễ Bế giảng, Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện thay mặt Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam đã tặng Giấy khen cho tập thể lớp học và 06 đồng chí học viên trong lớp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học./.