Năm học 2020-2021, HVQP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Học viện đã triển khai hiệu quả chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, đề ra nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Học viện Quốc phòng tổng kết năm học 2020-2021
Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy, Ban giám đốc HVQP đã tích cực, chủ động chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; cập nhật những phát triển mới của khoa học quân sự và những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng với đó, HVQP tích cực đổi mới phương pháp giảng bài theo hướng nêu vấn đề, định hướng học viên tự nghiên cứu, dành nhiều thời gian cho thảo luận, đi nghiên cứu thực tế; đổi mới phương pháp chỉ đạo diễn tập, tích cực vận dụng phương pháp “đạo theo diễn” để nâng cao năng lực, tư duy của người dạy và người học. Trong năm học qua, học viện còn chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, với 18 đề tài các cấp được nghiệm thu; thẩm định, đánh giá 108 tài liệu huấn luyện và dạy học các cấp.

Học viện Quốc phòng tổng kết năm học 2020-2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2020-2021, các đối tượng đào tạo theo chức vụ, đào tạo học vị, đào tạo quốc tế, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học viện đã hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, vừa phòng, chống tốt dịch Covid-19. Học viện được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân năm 2020; Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Năm học 2021-2022, HVQP quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị các cấp. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp dạy học tích cực; đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra huấn luyện, khảo thí; phát huy vai trò của các cơ quan, khoa, hệ trong công tác quản lý, rèn luyện học viên; bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, khai thác sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học...