1. Lịch sử hình thành

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời hoàn chỉnh hệ thống nhà trường của quân đội ta, ngày 21 tháng 02 năm 1976 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 38/QĐ-BQP thành lập Học viện Quân sự Cao cấp do Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng ký. Sau bốn tháng khẩn trương nghiên cứu khảo sát, hoạch định và căn cứ vào đề đạt từ thực tiễn của Học viện, ngày 25 tháng 6 năm 1976, Tổng Tham mưu trưởng ra Quyết định số 146/QĐ-TM ban hành biên chế chính thức cho Học viện Quân sự Cao cấp gồm Ban Giám đốc, 6 cơ quan, 16 khoa giảng viên, bổ sung 3 đơn vị học viên (khung Hệ Bổ túc, khung Hệ Đào tạo và khung Hệ Quốc tế). Ngày 03 tháng 01 năm 1977 Học viện khai giảng khóa đầu tiên với 94 học viên. Đây là khóa đầu tiên Hệ Đào tạo (nay là Hệ Chiến dịch - Chiến lược) quản lý, duy trì chế độ học tập, công tác. Chi bộ Hệ Chiến dịch - Chiến lược là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện Quốc phòng. Khi có học viên về học, Hệ được Đảng ủy Học viện ra quyết định thành lập Đảng bộ lâm thời Hệ Chiến dịch - Chiến lược và chi bộ khung Hệ;  Đảng uỷ lâm thời Hệ thành lập các chi bộ lâm thời ở các lớp học viên. Hiện nay, Đảng bộ luôn có từ 3 đến 5 chi bộ với trên 200 đảng viên.

Theo yêu cầu phát triển ngày càng cao và nhiệm vụ đào tạo của Học viện, số lượng học viên của Hệ Chiến dịch - Chiến lược không ngừng tăng lên; hình thức, quy mô đào tạo phát triển đa dạng.

- Những năm đầu mới thành lập: Hệ chỉ quản lý học viên đào tạo cao cấp ngắn hạn CH-TM cấp CD, CL và đào tạo cao cấp ngắn hạn Quân sự địa phương.

- Từ năm 2002 đến nay: Hệ còn quản lý học viên đào tạo cao cấp CH-TM cấp CD-CL, học viên đào tạo cao cấp ngắn hạn TM-TC cấp CD-CL, học viên hoàn chỉnh kiến thức CCLL chính trị và học viên đào tạo CCLL chính trị.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ Chiến dịch - Chiến lược đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ chỗ chỉ quản lý 2 đối tượng với 94 học viên đến nay Hệ quản lý 5 đối tượng với trên 200 học viên. Nhiều học viên của Hệ ra trường, đã và đang giữ các cương vị  thủ trưởng các cơ quan chiến lược của Bộ; lãnh đạo, chỉ huy ở các Quân khu, Quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý, duy trì các nền nếp, chế độ học tập và công tác.

- Phối hợp cùng các cơ quan và các khoa giáo viên thực hiện kế hoạch Huấn luyện - Đào tạo của Học viện.

- Tham gia xây dựng chương trình học tập cho các khóa và nhận xét, đánh giá học viên.

(Ảnh lớp CD-CL K11 đi học tập dã ngoại)

3. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị:

- Hệ trưởng: Đại tá Nguyễn Công Thuấn

- Chính trị viên Hệ: Đại tá Trần Ngọc Quân

- Phó Hệ trưởng: Đại tá Ngô Tiến Dũng

4. Thành tích đạt được:

- Tháng 8 năm 2013, Hệ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2012.

- Năm 2008, Hệ được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Nhiều năm liền Hệ đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 06 lần được Học viện tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua.

- Chi bộ Hệ Chiến dịch - Chiến lược liên tục được Thường vụ Đảng ủy Học viện Quốc phòng công nhận là Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

5. Liên hệ:

Hệ Chiến dịch - Chiến lược, Học viện Quốc phòng: Số 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.