Sáng 25-10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo (25-10-1921/25-10-2021) với chủ đề “Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo - Vị tướng gắn kết giữa chiến trường với giảng đường và nghiên cứu khoa học”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội thảo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội thảo. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo học viện qua các thời kỳ; đại diện gia đình Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, nhấn mạnh: Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo sinh ra trên quê hương Hưng Yên giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng từ khi 16 tuổi. Trong quá trình tham gia hoạt động, đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao phó nhiều trọng trách chỉ huy, lãnh đạo chủ chốt… Quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo là tài sản tinh thần của Đảng, quân đội cần được tiếp tục nghiên cứu, học tập, noi gương và truyền lại cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của quân đội ta.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh bày tỏ mong muốn, từ hội thảo khoa học về Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo sẽ góp phần bổ sung tư liệu quý để khẳng định và làm sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Minh Thảo. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị hội thảo tập trung thảo luận một số nội dung như: Tập trung khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng rất vẻ vang của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giáo dục đào tạo đội ngũ quân sự cao cấp…; luận giải làm sâu sắc hơn những luận điểm của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo về tư duy chiến lược quân sự; rút ra những kinh nghiệm quý báu từ sự nghiệp cách mạng vẻ vang, phong phú và sinh động của đồng chí Hoàng Minh Thảo…

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thượng tướng PGS, TS Trần Việt Khoa đề nghị hội thảo tập trung khẳng định và tiếp tục làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục làm rõ quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp nổi bật của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; những cống hiến của đồng chí Hoàng Minh Thảo với quá trình phát triển khoa học quân sự, nhất là phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển đường lối quân sự của Đảng; trong giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp quân sự; Luận giải, làm sâu sắc thêm phong cách, đạo đức, lối sống của đồng chí Hoàng Minh Thảo; Thông qua cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Minh Thảo, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị thiết thực để vận dụng vào công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các tướng lĩnh và chỉ huy quân sự đã khẳng định những đóng góp to lớn của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo không chỉ là vị tướng cầm quân can trường, tài năng, mưu lược trên chiến trường, mà còn là nhà lãnh đạo, quản lý, nhà giáo tâm huyết, uyên thâm trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự. Cũng tại hội thảo, có ý kiến đưa ra đề xuất truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo; đề nghị đặt tên đường mang tên Thượng tướng, GS NGND Hoàng Minh Thảo…

Thiếu tướng, TS Hoàng Hoa Châu, con trai Thượng tướng Hoàng Minh Thảo thay mặt gia đình phát biểu tại hội thảo.  

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Quân đội cần được tiếp tục nghiên cứu, học tập, noi gương và truyền.

Hội thảo khoa học lần này đã tiếp tục góp phần bổ sung những tư liệu quý để làm sâu sắc hơn nữa cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Minh Thảo và tôn vinh những công lao, cống hiến nổi bật của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội. Từ đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng tiếp tục noi gương Thượng tướng GS, NGND Hoàng Minh Thảo.