1. Lịch sử hình thành

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1975. Để kịp thời tổng kết chiến tranh, đúc kết kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học nghệ thuật quân sự, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày 25 tháng 7 năm 1975, Quân Ủy Trung ương đã ra quyết định thành lập Học viện Quân sự Cao cấp - Học viện cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 25 tháng 06 năm 1976 theo quyết định số 146/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham Mưu về tổ chức các khoa giáo viên của Học viện Quân sự Cao cấp Khoa QSĐP được thành lập.

Ngày truyền thống: Ngày 03 tháng 01 năm 1977 theo quyết định số 392/QĐ - HV về việc lấy ngày khai giảng khóa bổ túc cán bộ cao cấp khóa đầu tiên làm ngày truyền thống của Học Viện và các khoa giáo viên.

2. Chức năng nhiệm vụ của Khoa

- Nghiên cứu giảng dạy lý luận chung về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác dân quân tự vệ  tập trung vào: Xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, thành phố; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển đất nước, địa phương sang thời chiến và công tác động viên thời chiến; công tác động viên quân đội; hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân trong các trạng thái quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của LLVT địa phương trong các loại hình tác chiến; phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tham gia giảng dậy bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho đối tượng 1 tại Học viện và đối tượng 2 cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn giúp các địa phương đơn vị về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Giảng dạy về Biên phòng, biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác quốc phòng, QSĐP, dân quân tự vệ, xây dựng KVPT; Biên phòng, biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

 - Xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

3. Cán bộ chỉ huy Khoa

- Chủ nhiệm khoa Đại tá, TS Nguyễn Văn Hồng

- Phó chủ nhiệm khoa Đại tá, TS Nguyễn Thế Mau

4. Thành tích đạt được

Từ năm 2005 đến nay Khoa được tặng 4 bằng khen của Bt Bộ Quốc phòng (2005,2011,2015,2017)

 2 năm được tặng cờ thi đua của Học viện (2017,2021)

Năm 2017 được tặng bằng khen của Học viện

5. Liên hệ

Học viện Quốc phòng, số 93 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.