Bế giảng lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược khóa 47
Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu bế giảng khóa học. 

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy học viện.

Phát biểu bế giảng khóa học, Thượng tướng Trần Việt Khoa khẳng định: Mặc dù năm học vừa qua, dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống, xã hội, song với quyết tâm vừa chống dịch, vừa huấn luyện, đào tạo tốt, học viện đã từng bước điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp, hoàn thành mục tiêu đào tạo. Đến nay, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của các học viên, sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, khóa học đã hoàn thành tốt nội dung và chương trình.

Đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng bày tỏ tin tưởng, các đồng chí học viên sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác; năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu; năng lực tư duy, nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tầm cao hơn.

Bế giảng lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược khóa 47
 Trao bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 25, 26.

Qua khóa đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy-tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 47 và khóa đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương khóa 43, các học viên được trang bị kiến thức cả về lý luận và thực tiễn làm cơ sở nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tham mưu tác chiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp chiến dịch, chiến lược và các cơ quan quân sự địa phương.

Trong đó, có một số chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; đối ngoại quốc phòng; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh…

Bế giảng lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược khóa 47
 Khen thưởng học viên xuất sắc.

Tại buổi lễ, Học viện Quốc phòng đã trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành lớp cao cấp ngắn hạn chỉ huy-tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 47; đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương khóa 43 và trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh khóa 25, 26.

Học viện Quốc phòng cũng khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.