Sáng 19-8, Học viện Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy – Tham mưu cấp Chiến dịch – chiến lược khóa 48, năm học 2021 - 2022.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Bế giảng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Đại tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng phòng Quản lý giáo dục, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu cùng tham dự.

Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng

Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 48, là khóa đầu tiên thực hiện chương trình hợp nhất 3 đối tượng đào tạo cao cấp ngắn hạn, với khối lượng kiến thức rộng hơn, toàn diện hơn các khóa ngắn hạn trước đây, mục tiêu học viên ra trường có thể đảm nhiệm được các cương vị, chức trách ở đơn vị chủ lực, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan Bộ Quốc phòng; có khả năng tổ chức thực hiện, tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các cơ quan chức năng, khoa giáo viên đã không ngừng đề cao tinh thần đổi mới, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, thực hiện dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất; coi trọng phương pháp dạy học tích cực, hoạt động tự học, thảo luận và trao đổi, tọa đàm với phương châm lấy người học làm trung tâm; chỉ đạo đổi mới phương pháp điều hành, tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu đạt kết quả tốt.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, 

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế Giảng

Phát biểu Bế giảng khóa học, đồng chí Giám đốc Học viện bày tỏ sự mong muốn các đồng chí học viên lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 48 tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; không ngừng rèn luyện, phấn đấu nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ph­ương pháp tác phong công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham m­ưu; năng lực tư duy, nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tầm cao hơn.

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chiến lược về quốc phòng, quân sự; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện 

tặng Giấy khen cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu của các cá nhân trong khóa học, tại Lễ Bế giảng, đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đã trao tặng Giấy khen của Học viện cho 12 học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa