Ngày 19/12/2023, Chi bộ Khoa Công tác đảng, công tác chính trị tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đại tá, PGS. TS Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Học viện, cùng đi có Đại tá Vũ Văn Cảnh, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Học viện; tham dự có đông đủ các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Khoa.

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Tiến Chung - Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Thay mặt Chi ủy Đại tá, PGS. TS Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ đã thông qua Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024. Dự thảo nhấn mạnh: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc  Học viện, với tinh thần nỗ lực cố gắng, đoàn kết cao Chi bộ Khoa đã lãnh đạo, chỉ đạo Khoa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc:

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của Giám đốc Học viện. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch bảo đảm chất lượng tốt. Thực hiện có nề nếp chế độ dự giảng, kiểm tra giảng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đạt chất lượng tốt. Trong năm, đã chủ động viết mới chỉnh sửa bổ sung 08 tài liệu huấn luyện cấp Học viện; 06 tài liệu cấp Bộ; 10 tài liệu dạy học lớp Cao học Lào; 02 đề tài cấp Học viện; viết và đăng 25 bài báo khoa học, gần 3.000 bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.

Duy trì và thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Do đó 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của QUTW về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích do Học viện phát động. Nội bộ Khoa đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật. 

Bước vào năm 2024, nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu ngày một cao, đội ngũ giảng viên thiếu vắng, vì vậy mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm. Tại hội nghị các ý kiến đều thống nhất trí cao với dự thảo nghị quyết lãnh đạo và kiến nghị đề xuất một số chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa troang năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Học viện biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2023, đồng thời yêu cầu Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp nhất là Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Học viện; phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của chỉ ủy, chi bộ, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Khoa vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ; triển khai đồng bộ, toàn diện, các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; chấp hành nghiêm túc các chế độ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu chi ủy, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Khoa nhận cờ thi đua của Học viện.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh BTĐU - Chính uỷ Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đáp từ và kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ, cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Đảng ủy và xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ chi bộ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”, thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành đúng tiến độ có chất lượng các tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học; chủ động, tích cực tham gia viết báo khoa học và viết bài đấu tranh trên không gian mạng.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Quyết thắng năm và phong trào thi đua cao điểm.

Bốn là, duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội, Học viện và đơn vị.  

Năm 2024 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song với truyền thống đoàn kết sáng tạo, tự lực tự cường Khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả: Thượng tá Nguyễn Thế Tiến

Khoa CTĐ, CTCT/ Học viện Quốc phòng