Thực hiện kế hoạch huấn luyện - đào tạo của Học viện. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024, đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Hùng Cương, Chủ nhiệm Khoa Chiến dịch đã đến dự, kiểm tra, chỉ đạo tập bài thực hành xử trí tình huống tác chiến phòng thủ quân khu của Lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu Chiến dịch, Chiến lược Khóa 51A.

Trong buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Khoa đã chỉ đạo giảng viên tuân thủ đúng nội dung, trình tự, phương pháp duy trì một buổi tập bài. Giúp đỡ học viên phương pháp tác nghiệp trên bản đồ, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc của học viên về nghệ thuật quân sự, phương pháp công tác tham mưu tác chiến và truyền thụ kinh nghiệm học tập và nghiên cứu cho học viên. Đồng thời quán triệt mỗi giảng viên, học viên trong học tập, nghiên cứu tại Học viện cần bám sát phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, gắn nhà trường với đơn vị, lý luận với thực tiễn.

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Hùng Cương đánh giá buổi tập bài đạ  t chất lượng tốt. Giảng viên lên lớp đã nắm chắc nội dung, vận dụng phương pháp tập bài phù hợp với đối tượng. Lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu Chiến dịch, Chiến lược Khóa 51A bảo đảm tốt quân số tham gia học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật; công tác chuẩn bị chu đáo, tham gia tập bài, thảo luận sôi nổi. Đặc biệt, các học viên đã nắm chắc và biết vận dụng linh hoạt lý luận tác chiến phòng thủ quân khu, công tác tham mưu tác chiến vào trong tập bài xử trí tình huống.

Với chủ trương lãnh đạo sát đúng của cấp ủy, chỉ huy Khoa, sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của giảng viên, và học viên, tin tưởng rằng trong thời gian tới, chất lượng của công tác huấn luyện - đào tạo của Khoa Chiến dịch và Học viện sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện đúng phương châm “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội”, góp phần hoàn thành xuất xắc mọi nhiệm vụ được giao ./.

                   Tin, bài và ảnh: Trung tá Nguyễn Bá Tuyến

Khoa Chiến dịch/ Học viện Quốc phòng