Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Căn cứ Chỉ thị số 397-CT/ĐU ngày 04/11/2022 của Thường vụ Đảng ủy Học viện; Căn cứ Hướng dẫn số 2424-HD/CT ngày 02/12/2022 của Cục Chính trị về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp trong Học viện tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X. Sáng ngày 17/5, tại Học viện Quốc phòng, Công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã long trọng tổ chức Đại đội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện; Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện; Đại tá Tạ Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Đại tá Vũ Huy Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Cục trưởng. Cùng dự có các đồng trong Đảng ủy, chỉ huy các phòng,  đơn vị Cục Hậu cần - Kỹ thuật; đồng chí Trợ lý Quần chúng Học viện; đại diện các tổ chức quần chúng Cục Hậu cần - Kỹ thuật và toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Quang cảnh Đại hội

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, hoạt động của công đoàn được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của tổ chức công đoàn cấp trên. Công đoàn cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật của Quân đội, Quy chế của Học viện, quy định của đơn vị. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên công đoàn từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, hiệu quả và thiết thực.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích tìm ra nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện làn thứ IV và tham gia ý kiến vào dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Tạ Quốc Khánh,  Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở, chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới.

Đại tá Tạ Quốc Khánh,  Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ IV gồm 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết đại hội.

Đồng chí đại tá Tạ Quốc Khánh, bí thư, đảng ủy phó cục trưởng cùng các đồng chí đại biểu Chụp ảnh lưu niệm với BCH nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu công đoàn học viện lần thứ IV ( 2023-2028)

Sau ½ ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn hãy đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần - Kỹ thuật TSVM tiêu biểu, xây dựng cơ quan VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”./.

 

                                             Tin Vũ Thị Hương, Ảnh Việt Hòa