Thực hiện Hướng dẫn 2443/HD-CT của Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng; chiều 21/12/2023 Công đoàn cơ sở Viện Khoa học NTQS đã tổ chức Lễ phát động thi đua “Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bồi đức - Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2023 - 2028 và tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Công đoàn Quốc phòng (06/3/1949 - 06/3/2024)

Với mục đích nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; giáo dục sâu rộng truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công đoàn Quốc phòng; thông qua đó bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên công đoàn, có nhận thức sâu sắc; xây dựng động cơ, trách nhiệm, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian đợt thi đua cao điểm: 75 ngày (Từ ngày 23/12/2023 đến 06/3/2024). Chủ đề đợt thi đua cao điểm: “75 ngày hành động kiểu mẫu".

Đồng chí Nguyễn Thảo Lan Oanh - Chủ tịch CĐCS Phát động thi đua

Trong buổi Lễ Phát động thi đua đồng chí Nguyễn Thảo Lan Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Khoa học NTQS đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nhất là, những khó khăn thách thức. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, xác định động cơ thi đua đúng đắn, phần đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu". Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu thi đua như:

100% cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, của Quân đội, cơ quan, đơn vị, Học viện; có tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện vượt chỉ tiêu về chất lượng thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, văn hoá, an toàn.

Có đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp được ứng dụng có hiệu quả trong công tác, góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống đối với cán bộ, đoàn viên CĐ; phấn đấu có 01 hoạt động tiêu biểu chào mừng 75 năm ngày Truyền thống Công đoàn Quốc phòng.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động, nhất là hoạt động chăm lo đối với cán bộ, đoàn viên CĐ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... hoạt động gặp mặt kỷ niệm nhân Ngày truyền thông Công đoàn.

Đại biểu các phòng chụp ảnh tại buổi Lễ phát động

Chủ tịch CĐ ký xác nhận công đoàn viên ký giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm Chào mừng kỷ niệm “75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng” diễn ra trong thời điểm toàn Học viện đang ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 34 năm ngày Hội QPTD, 47 năm ngày truyền thống Học viện. Thông qua đợt thi đua là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy truyền thống của Quân đội, của tổ chức Công đoàn và của Học viện; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Nguyễn Thảo Lan Oanh, Chủ tịch CĐCS Viện Khoa học