Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Căn cứ Chỉ thị số 397 - CT/ĐU ngày 04/11/2022 của Thường vụ Đảng ủy Học viện về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong Học viện tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Căn cứ hướng dẫn số 2424 – HD/CT ngày 02/12/2022 của Cục Chính trị Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Học viện. Sáng 9-5, tại Học viện Quốc phòng, Công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo, đã tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy học viện; Thiếu tướng Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị học viện; Đại tá Nguyễn Văn  Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện – Đào tạo và các đồng chí đại biểu chỉ huy đơn vị, công đoàn cơ sở các cơ quan trong Học viện; Trợ lý Quần chúng Học viện; chỉ huy các phòng (ban), đại diện các tổ chức quần chúng trong Cục Huấn luyện – Đào tạo và toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2023/5/12/537e3f22-17ab-4235-b19f-63dcbef60358.png

Quang cảnh Đại hội

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Huấn luyện – Đào tạo, tổ chức công đoàn đã vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo luôn chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao và luôn có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động, nguyên nhân và đề ra phương hướng cụ thể, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra cụ thể phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2023/5/12/402d9f5f-ecf3-4f5e-ad3b-9e55f37163eb.png

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện trình trình Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. 

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện – Đào tạo đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; đổi mới nội dung, hình thức trong tổ chức các phong trào thi đua để tạo không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả trong đơn vị.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2023/5/12/87998fe9-e90b-4c5c-9d43-b6759df015b9.png

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện – Đào tạo phát biểu tại Đại hội.

Với sự đồng tình nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội; bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí; Bầu 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ IV.

Công đoàn viên Cục Huấn luyện – Đào tạo chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy học viện

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Huấn luyện – Đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới, có yêu cầu cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào hoạt động công đoàn của Cục Cục Huấn luyện – Đào tạo ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ Cục Huấn luyện – Đào tạo trong sạch vững mạnh, Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

                                                         Tin Phạm Cương, Ảnh Việt Hòa