Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN, ngày 31/5/2016 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương; Quyết định số 768/QĐ-HV, ngày 15/4/2024 của Giám đốc Học viện và Kế hoạch huấn luyện của Cục HL-ĐT cho lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa 95. Chiều 08/5/2024, Đồng chí Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học đã tiến hành giảng bài cho lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 95.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học giảng bài cho lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 95

Tham gia buổi huấn luyện có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Hệ Quốc phòng và 61 đồng chí cán bộ, học viên của lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 95. Cùng dự  có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy khoa Binh chủng và cán bộ, giảng viên Bộ môn Hóa học, khoa Binh chủng.

Quang cảnh các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 95 học tập

Quán triệt các mệnh lệnh, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho học viên đối tượng I, đồng chí Tư lệnh Binh chủng Hóa học đã giới thiệu với lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 95 chuyên đề: “Phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự cố hóa chất độc, xạ, môi trường trong sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần một: Vũ khí hủy diệt hàng loạt và khả năng phòng chống; và Phần 2: Sự cố hóa chất độc, phóng xạ, sinh học, chất độc tồn lưu sau chiến tranh và các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Tư lệnh Binh chủng đã giới thiệu những nội dung cơ bản về thực tiễn sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt từ trước đến nay của Chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) trên Thế giới và thực tiễn Đế quốc Mỹ sử dụng vũ khí hóa học tại Việt nam. Qua đó khái quát một cách toàn diện về tác hại của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở trên Thế giới cũng như ở Việt Nam. Đồng thời làm rõ, gợi mở trách nhiệm của cán bộ diện Trung ương quản lý đối với vấn đề đối tượng tác chiến sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong tương lai.

Tiếp đó, Đồng chí Tư lệnh Binh chủng giới thiệu các sự cố hóa chất độc, xạ môi trường những năm gần đây trên Thế giới, khu vực và ở Việt Nam, đồng thời giới thiệu nỗ lực, trách nhiệm của Quân đội nói chung, Bộ đội Hóa học nói riêng trong việc khắc phục hậu quả hóa học sau chiến tranh; ảnh hưởng của An ninh phi truyền thống nhất là về vấn đề độc, xạ, môi trường và trách nhiệm của các cấp, các nghành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận giới thiệu chuyên đề, đồng chí Tư lệnh Binh chủng mong rằng qua nghiên cứu, học tập tại Học viện Quốc phòng trên cương vị, trách nhiệm đề nghị các đồng chí học viên sau khóa học có nhìn nhận, đánh giá toàn diện hơn chiến lược, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Bên cạch đó cùng với ban lãnh đạo cơ quan, đợn vị, địa phương mình quan tâm, nhìn nhận, đánh giá, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin, bài và ảnh: Đại tá Trịnh Quốc Văn

Khoa Binh chủng/ Học viện Quốc phòng