Diễn tập và thi tốt nghiệp, là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi học viên, quyết định đến kết quả học tập toàn khóa học. Từ vị trí, vai trò tầm quan trọng của diễn tập và thi tốt nghiệp, trong thời gian vừa qua, Hệ Chiến dịch - Chiến lược đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát toàn diện các mặt công tác, trọng tâm làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập và ôn thi tốt nghiệp của các lớp học viên cuối khóa.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch diễn tập, đối với lớp đào tạo dài hạn CH-TM CD,CL khóa 12 và Lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM CD,CL khóa 51 lãnh đạo, chỉ huy Hệ Chiến dịch - Chiến lược đã tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ cho 100% học viên của 02 lớp về nhiệm vụ diễn tập; qua đó giúp cho học viên nắm chắc kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian diễn tập, nhằm nâng cao tính chủ động của từng học viên trong làm công tác chuẩn bị, nội dung cơ sở vật chất, trang phục đến phân vai diễn tập. Trong diễn tập năm nay, học viên tiếp tục tiến hành bốc thăm vai tập theo từng nhóm như khóa trước. Đó là những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn nhất định, do vậy đòi hỏi từng học viên không chỉ làm tốt công tác chuẩn bị mà còn tích cực luyện tập để hoàn thành tốt vai tập. Trong quá trình chuẩn bị, chỉ huy Hệ đã chủ động phân công cán bộ chỉ huy tích cực theo bám lớp, giúp đỡ học viên; đồng thời nắm những nội dung học viên còn yếu, còn chưa rõ liên hệ với các khoa giáo viên để tổ chức bồi dưỡng thêm ngoài giờ, nâng cao chất lượng trên từng nội dung bảo đảm cho học viên yên tâm khi bước vào diễn tập. Qua kiểm tra của Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện và các cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị cho diễn tập, Hệ Chiến dịch - Chiến lược được Thủ trưởng đánh giá cao về công tác chuẩn bị. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất cho diễn tập cuối khóa năm học 2023-2024 của Hệ Chiến dịch - Chiến lược đã hoàn thành, sẵng sàng bước vào diễn tập.

Nhiệm vụ thi tốt nghiệp cuối khóa là nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định đến kết quả cả khóa học. Do đó, ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ diễn tập, học viên các lớp nhanh chóng bước vào ôn tập các nội dung chuẩn bị cho thi tốt nghiệp. Lớp đào tạo dài hạn CH - TM CD, CL khóa 12 thi tốt nghiệp 2 nội dung: Bảo vệ luận văn và thuyết trình CTĐ, CTCT. Lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM CD, CL khóa 51 thi tốt nghiệp với 03 nội dung: Hạ quyết tâm, bảo vệ quyết tâm và thi thuyết trình CTĐ,CTCT. Để học viên có nhiều thời gian ôn luyện và thi tốt nghiệp đạt kết quả cao, chỉ huy Hệ đã chủ động phối hợp với Cục HL-ĐT bố trí thời gian các khoa giáo viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, hướng dẫn các nội dung thi tốt nghiệp, giải đáp kiến nghị của học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học viên trước khi bước vào thi tốt nghiệp. Mỗi học viên đều có quyết tâm cao, tận dụng tối đa thời gian cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để tập trung ôn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Với những kết quả đã đạt trong quá trình làm công tác chuẩn bị cho diễn tập và ôn thi tốt nghiệp của cán bộ, học viên, nhân viên Hệ Chiến dịch - Chiến lược, tin tưởng rằng 100% học viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, thi tốt nghiệp; 100% học viên các lớp ra trường đạt khá, giỏi, trong đó mỗi lớp có từ 3 - 4 đ/c đạt giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần tô thắm thêm truyền thống Học viện Quốc phòng Anh hùng “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Nguyễn Huy Hiệp

Trợ lý Hệ CD – CL/ Học viện Quốc phòng