Thực hiện Công văn số 1228/VP-THKH ngày 12/6/2024 của Văn phòng về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 ; Hướng dẫn số 1269/HD-BCĐ ngày 18/6/2024 của Ban chỉ đạo 50 Học viện Quốc phòng về sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020 - 2024. Sáng ngày 20/6/2024, Hệ Quốc tế tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024.

Thay mặt chỉ huy Hệ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Khắc Phú, Phó Hệ trưởng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024 và định hướng một số nội dung chính để Hội nghị tập trung thảo luận.

        Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, Hệ Quốc tế đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp trên, vận dụng sát với thực tiễn và đặc thù của Hệ. Thường xuyên đổi mới phương pháp, có nhiều biện pháp lãnh đạo quyết liệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Kết quả công tác huyến luyện - đào tạo đã hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình đào tạo cho các đối tượng, chất lượng luận án, luận văn, chuyên đề cuối khóa được nâng lên. Học viên tốt nghiệp với tỷ lệ 100% khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi chiếm trên 40%. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được chú trọng, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ học tập, nghiên cứu thực tế, tham quan tại các địa phương đơn vị; hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, Tết của Lào, Campuchia; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần củng cố, giữ vững và tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Công tác quân sự, hậu cần - kỹ thuật được duy trì nghiêm túc, thường xuyên, nền nếp; giữ nghiêm kỷ luật. Công tác tiếp nhận, cấp phát, sử dụng các trang bị vật chất bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học viên được tiến hành chặt chẽ. Thực hiện nghiêm quản lý học viên theo quy chế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, bàn giao học viên về nước tại cửa khẩu, sân bay an toàn.

Về kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024. Lãnh đạo, Chỉ huy Hệ Quốc tế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan các cấp, cụ thể hóa nội dung 4 mục tiêu Cuộc vận động 50 sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Hệ; đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động 50 vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Chi bộ; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua Quyết thắng. Kết quả, Hệ đã hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Cuộc vận động đề ra, bảo đảm Hệ an toàn tuyệt đối.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chính trị viên Hệ biểu dương kết quả đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2024; kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và tin tưởng rằng, thời gian tới Hệ Quốc tế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, xây dựng Hệ luôn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tin bài và ảnh: Trung tá Nguyễn Văn Chung

Hệ Quốc tế/Học viện Quốc phòng