Thực hiện Chương trình, Kế hoạch huấn luyện - đào tạo toàn khóa của học viên quốc tế và Chương trình công tác cuối khóa của các lớp. Được sự nhất trí của Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, sáng ngày 27/3/2024, Hệ Quốc tế phối hợp cùng các cơ quan tổ chức Tổng kết khóa học đối với các lớp: Đào tạo ngắn hạn CH-TM cấp CD, CL QĐND Lào khóa 6; Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20 và Cao học QĐND Lào khóa 25, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác huấn luyện - đào tạo; xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch; công tác phục vụ và duy trì chính quy trong huấn luyện; công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và kết quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện của học viên quốc tế.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo.

Cùng dự tổng kết có đại biểu chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ quản lý học viên và đông đủ học viên QĐND Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tập tại Học viện.

  Quang cảnh buổi tổng kết khóa học

Thay mặt chỉ huy Hệ Quốc tế, đồng chí Hệ trưởng báo cáo tổng kết các mặt công tác; đánh giá khách quan đặc điểm tình hình; kết quả huấn luyện - đào tạo và chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời định hướng để các ý kiến tập trung, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra khuyết điểm tồn tại, rút kinh nghiệm và xác định phương hướng thực hiện tốt hơn cho các Khóa học tiếp theo.  

  Đồng chí Hệ trưởng HệĐồng chí Hệ trưởng Hệ Quốc tế thông qua báo cáo tổng kết khóa học các lớp

Kết quả chung toàn khóa: 100% học viên rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, các chế độ, quy định; kết quả học tập đều đạt khá và giỏi, trong đó 45,09 % đạt giỏi, 54,91 % đạt khá. Có 02 học viên được đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện tặng Bằng khen, 09 học viên và 02 cán bộ phiên dịch đề nghị tặng Giấy khen.

Đánh giá chung: Chương trình huấn luyện - đào tạo các đối tượng học viên quốc tế đã bám sát chỉ thị, quy định của cấp trên, xây dựng kế hoạch, nội dung phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đào tạo các đối tượng; công tác phục vụ, bảo đảm theo chế độ, tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện - đào tạo và duy trì chính quy trong huấn luyện được thực hiện tốt; chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, học tập, nghiên cứu, rèn luyện của học viên được nâng lên; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, bảo đảm đoàn kết quốc tế; hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Tác giả Trung tá Nguyễn Văn Chung

Hệ Quốc tế/ Học viện Quốc phòng