Thực hiện quyết định số 1977/QĐ-HV ngày 09/10/2023 của Học viện Quốc phòng về phê duyệt Kế hoạch học tập, nghiên cứu thực tế Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho Lớp Đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp CD, CL Quân đội nhân dân Lào khóa 6; Hệ Quốc tế chủ trì phối hợp với các Cơ quan, Khoa giảng viên liên hệ hiệp đồng với Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, tổ chức cho Lớp Đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp CD, CL Quân đội nhân dân Lào khóa 6 đi học tập, nghiên cứu tại 2 Bảo tàng vào ngày 31/10 và 01/11/2023.

Cán bộ, học viên Hệ Quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Đây là nội dung nằm trong chương trình đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp CD, CL cho học viên quốc tế, mục đích giúp bạn học tập, nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, kinh nghiệm trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân các nước trên thế giới đối với Việt Nam.

Ngoài hoạt động tham quan, nghiên cứu, nghe hướng dẫn viên thuyết trình giới thiệu, học viên quốc tế còn có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, chụp hình lưu niệm. Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, học viên được Giám đốc Bảo tàng tặng 01 bộ sách (Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Bảo vật quốc gia lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Thông báo khoa học Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Những kỷ vật sống mãi với thời gian Tập 1, 2); Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, mỗi học viên được tặng 01 logo huy hiệu mang hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cán bộ, học viên Hệ Quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Hoạt động học tập, nghiên cứu tại 2 Bảo tàng kết thúc với không khí hào hứng, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng học tập của học viên, củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây cũng là thông điệp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và hình ảnh Học viện Quốc phòng Việt Nam nói riêng ra bạn bè quốc tế./.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan:

 

Trung tá Nguyễn Văn Chung

Trợ lý Hệ Quốc tế/ Học viện Quốc phòng