Tới dự buổi lễ có đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban tổ chức Trung ương;  Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Qua khóa học, 62 học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược QPAN của một số nước liên quan đến Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 81
Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi lễ. 

Đặc biệt, học viên được nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh; việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN; nhất là cập nhật những điểm mới về phát triển kinh tế, xã hội, QPAN trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng …

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 81
Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Qua đó, khóa học giúp các học viên nâng cao nhận thức, tư duy dự báo chiến lược, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định, đánh giá tình hình và giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung công tác.

Thông qua học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận, nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị và viết thu hoạch cuối khóa, nhiều đồng chí đã đưa ra những giải pháp thiết thực về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kết quả viết thu hoạch đạt 100% khá, giỏi.

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 81
 Quang cảnh buổi lễ.

 

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 81
Ban Giám đốc Học viện trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Trần Việt Khoa mong muốn các học viên sau khi kết thúc khóa học có thể vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập tại học viện để triển khai nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.