Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng.

Dự Lễ Bế giảng có đồng chí TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng các đại biểu đại diện cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế giảng

Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu một cách có hệ thống về những nội dung cơ bản trong chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam và một số Chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cùng với đó là những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, khóa học còn đi nghiên cứu thực tế, tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị quân đội và địa phương như: Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn); Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và Học viện Cảnh sát (Bộ Công an); Huyện ủy, Hội đồng ND, Uỷ ban ND huyện Mèo Vạc và Tỉnh ủy, Hội đồng ND, Uỷ ban ND tỉnh Hà Giang; tham quan triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Qua đó giúp cho học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; luyện tập vận hành cơ chế; đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... trên cơ sở đó góp phần nâng tầm tư duy về kiến thức quốc phòng và an ninh cho người học.

Các đại biểu tại buổi Lễ Bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Giám đốc Học viện mong muốn các đồng chí học viên sau này về các cơ quan, đơn vị công tác tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Quy định, Kết luận của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

Các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Đồng thời, nâng cao chức trách của mình, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa