Sáng 27-5, Học viện Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4 năm học 2021 - 2022.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng. Cùng dự có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện,  Thiếu tướng Vũ Cộng Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, đại biểu đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Học viện.

Lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4 tổ chức trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, cường độ học tập cao, lượng kiến thức lớn, song với tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo, chủ động của cả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và học viên, sau hơn 8 tháng học tập nghiên cứu, khóa học đã hoàn thành chương trình, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, 

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Bế Giảng

Phát biểu Bế giảng khóa học, đồng chí Giám đốc Học viện bày tỏ sự mong muốn các đồng chí học viên lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4 sẽ vận dụng sáng tạo và có hiệu quả những kiến thức đã đ­ược tiếp thu tại Học viện vào tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, lý luận xây dựng đảng... trên cơ sở đó nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, dự báo các vấn đề nảy sinh và đề ra các chủ trương, giải pháp giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra; tích cực, chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện tặng Giấy khen cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu của các cá nhân trong khóa học, tại Lễ Bế giảng, đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đã trao tặng Giấy khen của Học viện cho 06 học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa