Học viện thực hiện tốt phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Công tác nghiên cứu khoa học được đầu tư, chú trọng, bám sát sự phát triển về lý luận và thực tiễn.

Học viện đã nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trong năm, học viện đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 24 đề tài các cấp, 21 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, 1 điều lệnh tác chiến quân đoàn, 191 tài liệu các cấp.

Học viện Quốc phòng chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn
Trung tướng Trương Đức Nghĩa, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 
Học viện Quốc phòng chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng: “Lấy nhà trường làm nền tảng, lấy giảng viên làm động lực, lấy người học là trung tâm”; tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về việc mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, đúng quy định; quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng đào tạo sau đại học; bồi dưỡng, tạo nguồn chức danh tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.