Sáng 20-4, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 85 cho 65 đồng chí là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng.

Cùng dự Lễ Khai giảng có Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu Cục Dân quân tự vệ, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương và đại biểu Cục Đào tạo cán bộ, Bộ Công an.

Là khóa thứ 2 thực hiện Thông tư 172 của Bộ Quốc phòng với 25 chuyên đề được xây dựng mới, khóa học sẽ được nghiên cứu rộng hơn về nội dung, nhiều hơn về thời gian, toàn diện hơn trên các lĩnh vực và cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trong khóa học, các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 85 sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền Biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với các bộ, ban, ngành, Trung ương, địa phương.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Để hoàn thành tốt chương trình, nội dung và nhiệm vụ của khóa học, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khoá 85 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học. Quá trình học tập phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí học viên để Học viện tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và tổ chứ    c điều hành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Đại biểu dự Lễ Khai giảng Lớp QPAN khóa 85

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung, cập nhật những tổng kết lý luận và thực tiễn sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm cho bài giảng có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

Quang cảnh Lễ Khai giảng Lớp QPAN khóa 85

Với bề dày kinh nghiệm trong công tác huấn luyện - đào tạo và Truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, tin tưởng khoá học sẽ gặt hái được nhiều thành công./.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa